MF povodom nedostatka akciznih markica

Usljed dostavljenih informacija o nestašici određenog tipa akciznih markica, u Ministarstvu finansija (MF) organizovan je hitan sastanak na nivou rukovodstva MF i Uprave prihoda i carina (UPC), na kojem je ovaj problem detaljno sagledan, sa ciljem da se, odgovorno i neodložno, pristupi njegovom rješavanju.

Predočeno je da UPC ne raspolaže određenim tipom akciznih markica za obijelježavanje jednog dijela akciznih proizvoda, usljed povećanja potražnje akciznih markica u prethodnom mjesecu, kao i nedovoljno obezbjeđene količine koja je projektovana i specificirana prošlogodišnjom nabavkom. Ukazano je i da je dalja nabavka uslovljena tzv. neselektivnošću po određenoj količini, odnosno iznosu i da zahtijeva kompletnu porudžbinu, što iziskuje dodatno vrijeme za dostavljanje akciznih markica. Naime, obezbjeđivanje akciznih markica vrši pravno lice sa kojim UPC ima zaključen ugovor o štampanju kontrolnih i posebnih akciznih markica, nakon sprovedenog postupka, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Sagledavši ukupnu situaciju, stepen urgentnosti i činjenicu da je potrebno određeno vrijeme da ugovorni dobavljač dostavi nedostajuće markice, MF je odlučilo da, u cilju promptnog prevazilaženja problema reaguje sa aspketa svojih nadležnosti i predloži Vladi, da po hitnom postupku usvoji Predlog Uredbe o dopunama uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

Izmjenama ove Uredbe predložilli smo, da se, u slučaju nemogućnosti obilježavanja alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama odgovarajuće veličine, u zavisnosti od zapremine ambalaže, alkoholna pića mogu obilježavati kontrolnim akciznim markicama iste veličine, bez obzira na zapreminu ambalaže. Predloženom Uredbom predviđen je temporalni karakter navedenog rješenja, odnosno njeno trajenje ograničeno je do 1. oktobra 2023. godine.
Napominjemo da se obilježavanjem alkoholnih pića akciznim markicama obezbjeđuje sigurnost kontrole prometa akciznim proizvodima od strane nadležnog carinskog organa, u čijoj nadležnosti je i kontrola akcizne dažbine.

Usvajanjem predloženih izmjena, u najkraćem roku i na najefikasniji način, otkloniće se tehničke prepreke za dalje nesmatano carinjene određenih alkoholnih pića i duvana, i omogućiti da se već početkom naredne sedmice, taj proces odvija nesmetano, prema definisanim procedurama, bez daljeg negativnog uticaja na budžet države i uz puno uvažavanje svih privrednih subjekata na čije je poslovanje i uvoz proizvoda, aktuelna trenutna nestašica eventualno uticala.

Sa aspekta ingerencija MF-a biće precizno identifikivan uzrok novonastalog problema i eventualna odgovornost zaduženih u Upravi prihoda i carina za ovu oblast. Ubrzani postupak izmjene Uredbe instucionalno je odgovoran čin MF koji vrši nadzor nad radom UPC u čijoj je isključivoj nadležnosti administriranje i nabavka predmetnih markica.

Provjerite slična mjesta

Abazović: Šteta što gradonačelnik Podgorice nije Luka Rakčević

Rezulat Pokreta Evropa sad u Podgorici je napravio Jakov Milatović što znači da ipak, po …