Impresum

OSNIVAČ I VLASNIK:

BiznisCG d.o.o Podgorica

PIB: 03377199

BROJ UPISA MEDIJA U EVIDENCIJU:

01-402/21-5278

VLASNIČKA STRUKTURA:

50% Predrag Zečević

50% Boško Pejović

Detaljna vlasnička struktura – podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu medija, kao i podaci o povezanim licima LINK OVDJE

KOMPLETNI PODACI: OVDJE

ADRESA:

Filipa Lainovića 4, Podgorica

E-mail adresa:

redakcija@bizniscg.me

MARKETING:

p.zecevic73@gmail.com

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Predrag Zečević

069061001

WEB ADRESA:

www.bizniscg.me