Udarne vijesti

REZULTATI: EPCG i CGES u milionskom plusu, Budvanska rivijera u milionskom minusu

Državna preduzeća različito su poslovala u prvom kvartalu ove godine. Dok su energetske kompanije bilježile veliki profit, željeznička preduzeća, kao i turistička, odnosno hotelske grupacije, zabilježili su minus.

Elektroprivreda je rekorder po iznosu profita sa 33,5 miliona, što je za 12 miliona više nego lani. Prihodi od prodaje EPCG iznosili su preko 158 miliona eura, dok su troškovi poslovanja bili 113,5 miliona eura. Godinu ranije prihodi su iznosili 105,3 miliona, a troškovi poslovanja 72,6 miliona eura. Razlog za uvećane prihode i rashode je veliki rast električne energije na berzi u odnosu na prošlu godinu.

00:23 / 02:08

Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
Uvećani su, međutim, i troškovi zarada. Ove godine su iznosili skoro šest miliona, što je za preko milion eura više nego u istom periodu lani.

Sa plusom je prvi kvartal završio i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Za tri mjeseca profit državne energetske kompanije iznosio je 5,7 miliona, što je za oko 100 hiljada eura više nego u istom periodu lani. Prihod za tri mjeseca bio je 28,3 miliona, dok su troškovi poslovanja iznosili 20,13 miliona eura. Prošle godine prihodi su bili 16,1 milion, a troškovi poslovanja 9,14 miliona.

Jugopetrol u plusu, Port of Adrija smanjila gubitak

Kada su u pitanju privatne firme, prema podacima objavljenim na Montenegroberzi, Jugopetrol je popravio poslovanje za 625 hiljada eura. Lani su u prvom kvartalu imali minus od 220 hiljada, a ove godine plus od 406 hiljada eura.

Prihodi Jugopetrola, čiji je većinski vlasnik Helenik petroleum, iznosili su 41,25 miliona eura, što je preko dva puta više nego lani. Skoro u istoj mjeri uvećani su i rashodi koji su iznosili 40,5 miliona eura.

Kada je u pitanju Port of Adrija, oni su nastavili sa negativnim poslovanjem. Prvi kvartal su završili sa 321 hiljadom minusa, što je mnogo bolji rezultat neg lani kada su imali 930 hiljada minusa. Prihodi preduzeća, koje gazduje nekadašnjim Kontejnerskim terminalima, uvećani su za 20 hiljada, pa su na kraju marta iznosili 1,87 miliona eura. Troškovi poslovanja su pali za 200 hiljada na 903 hiljade. Troškovi zarada smanjeni su za 235 hiljada i iznosili su 877 hiljada.

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” (HGBR) je tradicionalno u prvom kvartalu imala minus. Ove godine gubitak je iznosio 1,87 miliona, što je za 200 hiljada eura više nego u istom periodu lani. Prihodi su za tri mjeseca ove godine iznosili 230 hiljada, dok su lani bili malo preko 30 hiljada eura. Troškovi poslovanja bili su 1,12 miliona, a troškovi zarada 1,3 miliona eura. Lani je za troškove zarada potrošeno 789 hiljada eura, odnosno preko pola miliona manje.

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) poslovao je sa minusom od 91,5 hiljada, dok je lani bio u plusu poslije tri mjeseca 25,2 hiljade. Drugo državno željezničko preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) takođe je bilo u minusu 94,4 hiljade eura. S tim što je OŽVS popravilo poslovanje u odnosu na prošlu godinu, kada je na kraju prvog kvartala imalo minus skoro 205 hiljada eura.

Prihodi OŽVS iznosili su 440 hiljada, skoro 140 hiljada više nego lani, dok su troškovi poslovanja bili 105 hiljada, oko 17 hiljada više. Za zarade je potrošeno 420 hiljada, što je približan iznos kao prošle godine.

“Ulcinjska rivijera” je u prvom kvartalu imala minus od 217,7 hiljada eura, što je za 100 hiljada više nego lani. Prihoda za tri mjeseca nisu imali, dok su troškovi poslovanja bili oko 65 hiljada.

DAN

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Auto-putem do sada prošlo više od 320 hiljada vozila

Novom dionicom auto-puta, za prvih 18 dana avgusta, prošlo je 209.415 vozila, dok ukupan promet …