Konjević: Ako Joković želi popis, moraće da ubijedi DPS

Lider SDP-a Raško Konjević kazao je, u intervjuu za televiziju Nikšić da je glavni uslov njegove partije za ulazak u manjinsku Vladu jasan dogovor o programskim odrednicama, ciljevima, prioritetima i načinom odlučivanja u Vladi.

I da taj dokument treba da bude javan. Nemamo nikakav razlog da ga krijemo, jer građani treba da znaju šta su prioriteti, na koji način će da radi ta vlada, da odlučuje, ko su konstituenti i koje su osnovne vrijednosne definicije na kojima će ta Vlada počivati – poručio je Konjević.

Nije želio pretjerano da komentariše promjenu stava SNP-a o njihovom učešću u vladi, ali naglašava da nikakvog dogovora ne može ni biti ukoliko svi čvrsto ostanu pri svojim stavovima. Kaže da je, shodno razgovorima koje su vodili sa Jokovićem, znao da SNP neće ostati pri tom stavu.

Zašto su oni to toliko u javnosti potencirali ja ne znam. Takođe ne znam zašto potenciraju određena pitanja kad dobro znaju šta smo razgovarali tokom dijaloga u vezi sa formiranjem vlade. Posebno nije dobro da neke poruke dobijamo kroz predstavljanje predstavnika SNP-a u medijima drugih država. Ispada da poruke iz SNP-a dobijamo van granica naše države – kaže Konjević.

Tri bitna pitanja – Regulisanje odnosa sa CPC i SPC, Otvoreni Balkan i popis

On dodaje da su se iskristalisala tri veoma bitna pitanja za novu vladu.

To je pitanje regulisanja odnosa između države i vjerskih zajednica, zatim pitanje regionalne inicijative “Otvoreni Balkan” i pitanje popisa.

Što se tiče Otvorenog Balkana, neke su države članice, neke nijesu, mislim da građani ne znaju sve posljedice po Crnu Goru ukoliko bi bila dio te inicijative. Mi smatramo da tu treba pokrenuti dijalog i to ćemo i uraditi ukoliko budemo u vladi sa pozicije ministra vanjskih poslova. Mi ćemo, ukoliko budemo u vladi imali poziciju ministra vanjskih poslova, ukazati prije svega na negativne posljedice te inicijative, ukazaćemo svakako na stvari i koje su pozitivne, ali takođe naglasiti da mi te pozitivne stvari već imamo. Ukoliko je SNP-u ta inicijativa jako važna, oni bi trebalo da traže poziciju ministra vanjskih poslova. Oni to nijesu uradili – kaže Konjević.

Kada je posrijedi definisanje odnosa sa vjerskim zajednicama i to će, kaže Konjević, biti dio Sporazuma

Biće riješeno na jedan principijelan način. Sve ono što bude regulisanje odnosa države sa vjerskim zajednicama mora biti u skladu sa Ustavom i zakonima. Država nije regulisala te odnose sa CPC i SPC i formulacija u Sporazumu niti favorizuje, niti minimizira bilo koju vjersku zajednicu. Jer, uloga države je da prema vjerskim zajednicama bude jednaka, i prema CPC i SPC. Sa te dvije crkve država nema regulisane odnose i naša je obaveza da to uredimo – kazao je on.

Ako Joković želi popis, moraće da ubijedi DPS

Da bi se organizovao Popis, mora se usvojiti zakon o popisu.

Nije niko protiv popisa, jer je popis zakonska obaveza, ali on mora biti u skladu sa međunarodnim standardima. Taj Zakon o popisu koji utvrđuje vlada, mora da dobije podršku onog političkog subjekta koji podržava vladu, a to je DPS. Prema tome, da bi se ostvarila želja SNP-a i gospodina Jokovića, potrebno je ipak da ubijedi DPS da pruži podršku tom zakonskom tekstu. Ja vjerujem da će svaki zakon koji bude u korist građana imati podršku DPS-a – kaže Konjević.

Dan

Provjerite slična mjesta

Crna Gora u strahu od tužbe ruskog oligarha: Zaplijenili jahtu vrijednu 120 miliona eura, koja propada u Tivtu jer niko o njoj ne vodi računa

Da Crna Gora može biti u ozbiljnom problemu zbog zamrzavanja ruske imovine, najbolje ilustruje primjer …