Ministar Dukaj u posjeti Francuskoj: Značaj podrške OECD-a u prevazilaženju izazova u procesu reforme javne uprave

Direktor za globalne odnose i saradnju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Andreas Šal, primio je ministra javne uprave, Marasha Dukaja u okviru zvanične posjete crnogorske delegacije Parizu, Francuska.

Ministar Dukaj je na početku iskazao zadovoljstvo dosadašnjom partnerskom i prijateljskom saradnjom između Ministarstva javne uprave i OECD-a, i naglasio da postoji prostor za konkretizaciju i jačanje saradnje u više oblasti, sa posebnim fokusom na reformu javne uprave.

“Značaj podrške OECD-a ogleda se u razmjeni iskustava kroz različite inicijative, radionice, seminare i druge oblike saradnje. Ova podrška je značajna kako u prevazilaženju izazova u procesu reforme javne uprave, tako i u izbjegavanju budućih propusta i ambicioznih ciljeva u budućem planiranju aktivnosti. Od posebnog značaja su modeli tehničke podrške koju OECD pruža kroz projekte, programe i direktne konsultacije. Podršku od strane OECD-a vidimo i u promovisanju dobrog upravljanja, na temeljima transparentnosti, efikasnosti, odgovornosti i integriteta, a sve u cilju osnaživanja administrativnih kapaciteta”, istakao je ministar Dukaj.

“U pravcu dodatne profesionalizacije javne uprave, Ministarstvo javne uprave je otvoreno za saradnju sa svim relevantnim akterima, regionalnim i međunarodnim partnerima, a upravo kroz zvanične posjete poput ove, sigurni smo da će se saradnja još više unapređivati i da će naša državna uprava svaki put biti sve bliža evropskom modelu javne administracije”, zaključio je ministar Dukaj.

Direktor OECD-a je istakao da prate stanje u Crnoj Gori i da je njihova posljednja publikacija o konkurentnosti pokazala da Crna Gora ima napredak u oblasti digitalizacije, a pohvalio je i uspostavljanje Digitalne akademije.

Šal je pozvao ministra Dukaja da prisustvuje sljedećoj ministarskoj konferenciji u organizaciji OECD-a, gdje će biti predstavljen najnoviji izvještaj.

Ministar Dukaj je istakao  namjeru Crne Gore da iskoristi sve kapacitete  za  pristupanje EU, u čemu posebnu važnost ima podrška OECD i SIGME. Stoga je naglasio potrebu za podrškom u projektima, kako bi se na planu digitalizacije pronašla najbolja rješenja. Razmjena podataka,registara između javnog i privatnog sektora je korak koji bi značajno unaprijedio ovaj proces.

Sagovornici su se usaglasili da u nastavku intenziviraju saradnju.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …