Efikasna konkurencija – javne nabavke i konkurencija

U saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore a u okviru projekata pod nazivom „Increasing the capacity of institutions harmonising and implementing of EU acquis in the area of Competitiveness and Innovation” koji je  finansiran od strane Evropske unije, organizovan je seminar na temu „Efikasna konkurencija – javne nabavke i konkurencija”.

Pored neposrednog uvida u stanje u oblasti konkurencije, poseban izazov predstavlja i veoma značajno područje javnih nabavki, gdje određene prakse mogu biti povezane sa uvođenjem konkurencije, ali i sa ograničavanjem iste, kao i sa korupcijom, koja isto ima poseban /negativan/ značaj ne samo u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju, nego prije svega na nacionalnu ekonomiju.

Seminar je organizovan kao interaktivna radionica, pružajući dubok uvid u kompleksnost problema (ne)efikasne konkurencije i javnih nabavki, ističući ne samo izazove, već i potrebu za stalnim unapređenjem sistema radi očuvanja integriteta i poštenosti u javnim nabavkama.

Direktorica Sektora udruženja u PKCG, Slavica Pavlović kazala je da je današnji seminar drugi po redu u nizu od devet seminara koji će se organizovati za oblast konkurencije, a u cilju postizanja što jasnijeg poznavanja obaveza konkurencije, te izbjegavanja kršenja pravila i time povezanih sankcija budući da je dobar pravni okvir i efikasno sprovođenje pravila u praksi od izuzetne važnosti.

–Današnja tema koja se odnosi na javne nabavke je izuzetno važna, posebno imajući u vidu da privrednici konstantno ističu brojne probleme u toj oblasti – kazala je ona, istakavši da je Privredna komora imala aktivnu ulogu kada je u pitanju zakonodavni okvir kao i konkretne aktivnosti u ovoj oblasti koje su preduzete u skladu sa inicijativom privrede.

Enis Huremović vd. zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije izrazio je zadovoljstvo kontinuiranom saradnjom sa Privrednom komorom, što će, kako ističe, dovesti do povećanja znanja i boljeg poznavanja pravila javnih nabavki u privrednom sektoru.

–Trenutni menadžment Agencije nastoji da, kroz razne oblike prisutnosti u javnosti, doprinese upnapređenju znanja, kako u oblasti zaštite konkurentnosti tako i u javnim nabavkama – istakao je on.

Prema njegovim riječima, konkurencija predstavlja osnovnu vrijednost na kojoj počiva razvoj i rast Evropske unije.

– Cilj politike konkurencije, u skladu sa EU vrijednostima, jeste stvaranje razvijenih i efikasnih pravila tržišne konkurencije, kojim bi se osiguralo pravilno funkcionisanje tržišta, odnosno omogućilo potrošačima korišćenje pogodnosti koje pruža strukturisano slobodno tržište – kazao je Huremović. Dodao je da će tokom 2024. godine Crna Gora morati da uskladi svoj zakonodavni okvir u ovoj oblasti sa EU, zbog obaveza koje se odnose na pregovarčko poglavlje konkurencije.

On je apostorfirao važnost današnje teme, posebno sa aspekta problematike koja je odnosi na namiještanje ponuda i koruptivne radnje u javnim nabavkama.

Andrej Plahutnik, vođa tima projekta, kazao je da javne nabavke predstavljaju savršeno sredstvo za efikasno korišćenje sredstava i otvaraju vrata za konkurenciju, ali i ogromnu mogućnost za kartele i korupciju. Prema njegovim riječima, u većini javnih nabavki glavnu ulogu diktira cijena, što je, kako navodi pogrešna premisa.

–Cijena može biti samo jedan od značajnijih elemenata, ali ne i jedini, jer vi za nisku cijenu možete dobiti nesertifikovani proizvod, što može imati ogromne posljedica i potrebno je gledati i kvalitet kao I način i rok isporuke – istakao je Plahutnik.

Ukazao je i na činjenicu da javne nabavke predstavljaju osnov za otvaranje tržišta za konkurenciju kao i da su namijenjene efikasnoj upotrebi sredstava. Bez javnih nabavki imali bismo samo tzv. dvorske snabdjevače, odnosno jedine ponuđače roba i usluga, zbog namjerno prilagođenih uslova – istakao je on.

Tokom predavanja, Plahutnik je istakao ključne aspekte teme “(Ne)efikasna konkurencija i javne nabavke”. Fokusirao se na niz pitanja, uključujući oblike negativnih uticaja na konkurenciju u okviru sistema javnih nabavki, aspekte konkurencije, kartela i korupcije, te analizu javnih preduzeća u kontekstu mogućih povreda konkurencije.

Posebna pažnja posvećena je konzorcijskim ponudama, pri čemu je pružen komparativni prikaz statistike kartela u EU, analizirajući različite relevantne slučajeve. Detaljna analiza namještenih ponuda u sistemu javnih nabavki (bid-rigging) obuhvatila je različite forme i načine ovog neetičkog ponašanja, uz istraživanje metoda detekcije i analizu konkretnih slučajeva.

Posebno su istražene moguće zloupotrebe u javnim preduzećima, uključujući netransparentan prenos sredstava, unutrašnje subvencije, i druge prakse koje narušavaju konkurenciju. Pored toga, naglašeni su posebni izazovi u ovom sektoru, uključujući (ne)sposobnost kadrova, nerazumijevanje instituta javnih nabavki, kao i poteškoće u definisanju pojma javnih sredstava.

– Samo dobro obučeno i kvalifikovano osoblje u organima za nabavke, Agenciji za zaštitu konkurencije, Državnom tužilaštvu i privrednom subjektu može spriječiti prekomjerne kartele i slučajeve korupcije – rekao je on.

U dijelu posvećenom kasnijim fazama procesa javnih nabavki (“Day after”), razmatrani su izazovi kao što su prilagođavanje, podjela tendera na manje lotove, konflikt interesa, neopravdani kriterijumi selekcije kao i neadekvatne analize ponuda sa izuzetno niskim cijena.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …