Pejović želi da prebije dug emisionim kreditima

Pravni zastupnik kompanije Uniprom Zoran Vukčević, predložio je poravnanje u sporu između Uniproma i Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u vezi sa dugom za struju iz novembra i decembra 2021. godine, koji iznosi oko pet miliona eura. Prema ovom predlogu, Uniprom nudi EPCG da preuzme emisione kredite u navedenom iznosu, čime bi se namirio i dug Uniproma.

Prema Vukčevićevim tvrdnjama, na taj način bi se ovaj spor završio na pravičan način za obje strane, bez ostalih troškova, odnosno kamata i troškova sudskog postupka.

– Na ovaj način dug koji postoji će se namiriti, a s obzirom da Uniprom posjeduje emisione kredite u iznosu od gotovo sedam miliona eura, mi nećemo tražiti od EPCG da preuzme sve, već samo onoliko koliko je potrebno da se navedeni dug isplati – kazao je Vukčević, advokat kompanije čiji je vlasnik Veselin Pejović.

On je istakao da bi se na ovaj način rješavanje spora ubrzalo, ali zastupnica EPCG Tatjana Bokan ne dijeli to mišljenje, već smatra da Uniprom na ovaj način, u stvari, pokušava da odugovlači spor. Ona tvrdi da Uniprom od samog početka podnescima i traženjem dodatnog mišljenja vještaka ekonomsko-finansijske struke, sa pitanjima koja nisu iz njegove nadležnosti, “zamagljuje oči javnosti” i odbija da plati navedeni dug.

Sudija Dijana Raičković ponudila je medijaciju, kako bi se sporazum postigao van suda, što je advokatica EPCG odbacila, dok je za navedenu ponudu kazala da nema ovlašćenja da je prihvati ili odbije i da o tome mora obavijestiti menadžment kompanije.

Kako bismo provjerili da li je državnoj kompaniji prihvatljiva ponuda Uniproma, uputili smo pitanja, na koja iz EPCG nisu konkretno odgovorili.

– Na ročištu pred Privrednim sudom, po tužbi EPCG protiv Uniprom Nikšić, a koje je odloženo za dan 24.1.2024. godine zbog opravdanog odsustva vještaka ekonomsko-finansijske struke, zastupnik tuženog ponudio je poravnanje, a na koju ponudu se zastupnik tužioca nije mogao izjasniti, imajući u vidu vrijednost spora koja prevazilazi njegova ovlašćenja, iz kojeg razloga će ponuda biti predočena nadležnim organima društva, koji su jedini ovlašćeni za donošenje ovakvih odluka, iz kojeg razloga nijesmo u mogućnosti dati ni komentar na ponudu tuženog – naveli su iz EPCG u odgovoru na naše pitanje.

Vukčević: Milutin Đukanović želi da nanese štetu Unipromu

Nakon ročišta, Vukčević je kazao da nisu tačni navodi da žele da odugovlače spor, tvrdeći da, naprotiv, žele da ga ubrzaju, te da je njihova ponuda korektna, ali da predsjednik Borda direktora EPCG Milutin Đukanović želi da nanese štetu Unipromu.

– Operateri emisionih kredita u Crnoj Gori su EPCG, Toščelik i Uniprom. Uniprom i EPCG raspolažu kreditima, ali pošto nismo još dio EU, ne možemo da izađemo na tržište. Nudimo EPCG ustupanje naših kredita jer im nedostaju za proizvodnju u TE Pljevlja. EPCG, naravno, po zakonu ima pravo da bira na koji način će se naplatiti, ali oni suspenduju ugovore kako bi nam napravili štetu. To je lični stav Milutina Đukanovića, koji želi da nanese štetu Unipromu, koji je poslednja adresa realne ekonomije u Crnoj Gori – tvrdi Vukčević.

Nalaz i dopunsko mišljenje vještaka Steva Kostića biće predmet narednog ročišta, s obzirom da se juče nije mogao pojaviti u sudnici zbog ranije preuzetih obaveza. Bivša uprava EPCG, iz perioda dok je na vlasti bio DPS, sklopila je sa Unipromom ugovor o kupovini emisionih kredita za emitovanje štetnih gasova za 17 miliona eura, koje je ta kompanija prethodno besplatno dobila od države. Uniprom je za taj iznos dobijao besplatnu struju. Dug od oko pet miliona sa kamatama odnosi se na poslednje mjesece poslovanja Kombinata aluminijuma (KAP).

DAN

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …