Udarne vijesti

SKANDAL: Kotorska vlast pokušaće 15. jula da sruši terasu restorana “Risan”

Vlast SO Kotor bezpravno, nasilno i bahato pokušaće da, u petak 15.07.2022.godine u 8 h, ruši restoran ’’Risan’’ u Risnu, saopštio je dugogodišnji zakupac Vladimir Mrvaljević.

On je saopštio da će njegova porodica zajedno sa Rišljanima stati na put bagerima jer je u pitanju i haranga.

Njegovu izjavu prenosimo integralno:

Mjesna Zajednica – Risan, prije 17 godina zamoli la me kao uglednog privrednika i inžinjera da ruinirani i porušeni poslovni prostor pokušam revatalizovati i da u duhu ovog drevnog gradića napravim i turistima ponudim renomirani ugostiteljski objekat. Uz velika materijala i svaka druga ulaganja uspio sam da Rišljanima i turistima ponudim respektabilan objekat koji tada i danas pruža usluge 365 dana u godini.
Sa ponosom ističem da makar dvije tećine godine restoran posluje u gubitku, ali je postao servis mještanima, abonentima Doma starih njihovim porodicama koji ih posjećuju i obilaze kao i pacijentima specijalizovane bolnice u Risnu. Uvidom na lice mjesta konstatovao sam da je prostor potpuno u lošem stanju. Nije bilo struje, vode niti bilo kakve infra strukture za bilo kakvu djelatnost. S obzirom da sam konstatovao da je pozicija objekta dobra, prihvatio sam datu ponudu da napravim restoran, jer ga nije bilo u Risnu.
Sa MZ Risan sklopio sam Ugovor na 10 godina. Ovaj prostor niko nije koristio pet-šest godina i isti je nuđen mještanima ali niko nije htio da ga preuzme. Treba istaći da u tom Ugovoru nije bio naznačen broj parcele na kojem se treba napraviti restoran. Treba reći da sam prvo morao da izbacim razni otpadni materijal, puna tri kamiona.. Uradio sam komplet struju, vodu, a posebno mi je bio problem kanalizacija i taj problem je trajao punih 10 godina. Krov je prokišnjavao pa sam morao postaviti betonsku košuljici i uradio izolaciju čitavog krova. Istovremeno napravio sam terasu u veličini koju nijesam mijenjao do današnjeg dana. Kompletna investicija urađena je i ivestirana sa moje strane.
Posle dvije – tri godine po zakonu dolazi do promjene vlasništva navedenog prostora i isti prelazi u vlasništvo SO Kotor. Opština mi Aneksom nudi produžetak Ugovora u već definisanom vremenu.
U tom Aneksu Ugovora bila je upisana parcela br.568 KO Risan I, koja je sporna, ali ja nijesam mogo ni pomisliti da je greška. Po isteku 10 godina, neko vrijeme ja radim bez Ugovora, a onda se raspisuje tender sa jasno definisanim pravilima. Na tom prvom tenderu nejavlja se niko, pa ni ja. Raspisuje se drugi put tender – niko se ne javlja, a ni ja. Raspisuje se treći Tender i niko se ne javlja, pa ni ja. Raspisuje se četvrdi Tender niko se ne javlja, a ja odlučim i konkurišem i potpišem Ugovor u trajanju 5 + 5 godina. Na svim tenderima broj parcele restorana bio je kao i u Aneksu Ugovora prije otprilike 10 godina.
S obzirom da je SO Kotor raspisivala sve tendere i određivala sve uslove, ja nijesam ni mogao pomisliti da tu može biti neka greška.
Sa dolaskom novog rukovostva u MZ Risan počinju moji problemi. Na desetine pisanih i telefonskih poziva žale se Komunalnoj ispekciji Kotora na rad mog restorana. Inspekcije uredno službeno dolaze i prave zapisnike i korektno konstatuju činjenično stanje i opravdano me ne kažnjvaju.
Posle svih tih prijava jednom prilikom dobijam poziv od Glavnog građevinskog inspektora za Boku, da se javim u Meljine. U razgovoru sa inspektorom Dejanom Šinikom, saznam da je prijava došla iz MZ Risan i tom priliko zvoni mu telefon i poziva ga sekretarica MZ Risan kako bi intervenisala da on ubrza djelovanje po prijavi. Inspektor joj jasno odbrusi da ga više nikad ne smije pozvati na telefon, a ako ima nešto da prijavi da se obrati službeno. Inspektor je napravio izvještaj pez posljedica. Sve ovo navodim da djelimično prikažem kakva se haranga pokreće prema mene i mom poslovanju.
Pitam, i čudim se:

 • Da li treba srušiti i zatvoriti jedini restoran u Risnu i pored regularno sklopljenog Ugovora sa SO Kotor,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran i pored toga ako se zna da u Risnu mnogi mještani imaju apartma-
  ne, a vjerovatno ti turisti i gosti trebaju imati jedan pristojan restoran,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji daje usluge korisnicima Doma starih i njihovim posjetiocima,
  a ujedno smo im servis po svim zahtjevim, što nas čini radosnim,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji daje usluge korisnicima Bolnice Savo Ćuković i njihovim
  posjetiocima, a ujedno smo im servis po svim zahtjevim, što nas čini radosnim,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji daje usluge turistima koji posjećuju i borave u Risnu,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji je jedan od poznatijih u Boki Kotorskoj,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji koriste mještani Risna,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji ima najbolju ocjenu od turista – stranaca,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji plaća porez,zakup, stuju, vodu, komunalije,turističke obaveze i
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji zapošljava svoje saradnike – radnike,
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran u kojeg je uloženo mnogo novca, truda i …
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran koji radi čitave godine i ako u tom periodu rijetko ko radi, jer su
  neminovni poslovni gubici.
 • Da li treba srušiti i zatvoriti restoran kad zvanično imamo 60 000 hiljada nezaposlenih i kad se svi
  zalašemo za razvoj malih preduzeća i predduzetnika, i ………

Pored svega što se dešava čudim se čudu, i ne mogu vjerovat da se sve ovo dešava u današnje vrijeme i u našoj Crnoj Gori.
Nažalost, ovaj spor je na sudu, u koji ja vjerujem, i nadam se da će se donijeti pravilna odluka.
Nadam se da će Skupžtinski organi SO Kotor donijeti odluku da saglasno potpišemo Aneks Ugovora prije
Sudske odluke.

Pitam se, i pitam Vas, koji je interes i razlog da se treba srušiti i zatvoriti restoran ,
Ako ima veći interes i razlog, saopštite, pa ću i ja možda uvažiti te činjenice.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Za vikend pad temperature za 10 stepeni

Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski …