CEDIS tvrdi da ukida privilegije menadžmentu

Nastavljaju se kontinuirani i zlonamjerni napadi dnevnog lista “Pobjeda” na CEDIS, tvrde iz te kompanije.

Naime, dnevni list “Pobjeda”, kako tvrde, u saradnji sa pojedinim radnicima CEDIS-a kao i pojedinim smijenjenim kadrovima iz prethodnog menadžmenta CEDIS-a pokušavaju konstantnim pritiscima putem medija prizvati smjenu aktuelnog rukovodstva CEDIS- a, a samim tim i sebi omogućiti eventualni povratak na neke od rukovodećih funkcija u kompaniji, a sve to radi lične koristi i prikrivanja svojih nepočinstava i malverzacija u kojima su i pojedini od njih lično učestvovali.

“Predloženim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o rešavanju stambenih potreba zaposlenih CEDIS-a po prvi put se stvaraju mogućnosti za rešavanje stambenih potreba svim zaposlenima na ravnopravan način, dakle, bez dosadašnjih privilegija, što je izazvalo očekivanu negativnu reakciju dijela kolega koji su prethodnih decenija zahvaljujući svojoj odanosti bivšem trodecenijskom režimu vlasti uživali nezaslužene privilegije”, tvrdi se u reagovanju.

Prvenstveno ističemo da su neistiniti njihovi navodi, koje prenosi list “Pobjeda” u današnjoj pamfletskoj objavi, da se radi o hitnoj sjednici Odbora direktora zakazanoj zbog predmetnog predloga Pravilnika, već da se radi o XIV redovnoj sjednici Odbora direktora, na kojoj je razmatranje predloga za izmjenu pravilnika, samo jedna od 9 tačaka utvrđenog dnevnog reda i da su predstavnici sindikata, shodno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora CEDIS-a, pozvani da prisustvuju sjednici na kojoj će se razmatrati predmetni predlog.
Takođe, ističemo da je prethodno održan sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikalnih organizacija CEDIS-a, na kojem je razmatran predlog Pravilnika i njihove primjedbe na isti.

Predložene izmjene i dopune Pravilnika predviđaju:

ukidanje diskrecionog prava izvršnog direktora da sam određuje prioritete među aplikantima – menadžerima, bez obzira na utvrđene kriterijeme za dodjelu kredita;

ukidanje privilegije menadžerima da kreditnu obavezu otplaćuju na povlašćeni način u odnosu na ostale zaposlene, budući da je postojećim Pravilnikom predviđeno da njihova kreditna obaveza iznosi samo 25% od ukupnog iznosa sredstava dobijenih po osnovu kredita, bez obzira na godine staža, dok je za ostale zaposlene predviđeno da se kreditna obaveza zaposlenog utvrđuje u zavisnosti od godina radnog staža;

predviđeno je da zaposleni koji obavljaju poslove od posebnog značaja ( savjetnici, koordinatori, šefovi…) koji su do sada rešavali stambenu potrebu pod povlašćenim uslovima kao i menadžment, rješavaju stambenu potrebu na istoj listi i pod istim uslovima kao i ostali zaposleni;

usled predloženih izmjena pravilnika niko od novih članova menadžmenta, koji su imenovani iz redova lica van CEDIS-a, ne može učestvovati u ovogodišnjoj raspodjeli stambenih sredstava.
Dakle, osnovni cilj izmjena pravilnika je da se ukine pravo organa koje je korišćeno/ zloupotrebljavano u višegodišnjem prethodnom periodu da odlučuje samovoljno, bez kriterijuma, kao i da se definišu jednaki kriterijumi za dodjelu stambenog kredita za sve zaposlene.
Iz gore navedenog se može zaključiti da se radi o izmjeni više članova navedenog Pravilnika, a ne samo tri člana kako se navodi u tekstu.
U tekstu se još navodi da je izmjenama pravilnika predviđeno da uslov za rješavanje stambene potrebe za menadžment bude da je u trenutku poziva ili minimum dvije godine na mjesto menadžera ili minimum pet godina u Društvu, što za razliku od dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo samo uslov da je minimum dvije godine na mjesto menadžera, privileguje zaposlene koji duže rade u kompaniji u odnosu na one koji dolaze iz drugih firmi. Zanimljivo je da po sadašnjem rešjenju neko ko je iz druge firme doveden na menadžersko mjesto je mogao da riješi stambeno pitanje u CEDIS sa pet do sedem godina ukupnog staža, a zaposleni koji nije menadžer isto čeka 30 i više godina na rješavanje stambene potrebe.
Cijeneći prednje navedeno, začuđuje da se da neko od zaposlenih u okviru kompanije može zalagati da se ova raspodjela završi po postojećem Pravilniku, odnosno protiv ukidanja privilegija menadžmentu i stvaranja uslova za izjednačavanje kriterijuma za sve zaposlene.

Provjerite slična mjesta

Crna Gora u strahu od tužbe ruskog oligarha: Zaplijenili jahtu vrijednu 120 miliona eura, koja propada u Tivtu jer niko o njoj ne vodi računa

Da Crna Gora može biti u ozbiljnom problemu zbog zamrzavanja ruske imovine, najbolje ilustruje primjer …