Ministar Adžić našao rješenje za umanjene zarade policajcima

U cilju iznalaženja najboljeg rješenja za obračun minulog staža, kao i prevazilaženja problema koji su nastali u umanjenju zarada zaposlenih, obavještavamo policjske službenike i kompletnu crnogorsku javnost da se Ministarstvo unutrašnjih poslova obratilo Ministarstvu finansija sa predlogom za održavanje hitnog sastanka povodom novonastale situacije.

Tim povodom upućen je i Zapisnik sa sastanka predstavnika MUP i reprezentativnog Sindikata sa predlogom zaključaka za prevazilaženje navedenog problema.

Pored toga, na kolegijumu ministra održanog 30. juna 2022. godine, kome je prisustvovao i direktor Uprave policije, prioritetna tema bila je rješavanje problema umanjenja zarada policijskih službenika, te je donijet zaključak da se navedeno pitanje pokuša trajno riješiti kroz Granski kolektivni ugovor za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takođe, potrebno je sa Ministarstvom finansija sagledati mogućnost za nadoknadu umanjenja za prethodni period.
Očekujemo da se u najkraćem roku organizuje sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija, te da se ovo pitanje trajno riješi. O ovoj i drugi aktivnostima Sindikat će blagoremeno biti informisan i pozvan da prisustvuje sastancima.

Provjerite slična mjesta

Otvorena e-mail adresa za provjeravanje uplaćenih doprinosa

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, formiralo …