Udarne vijesti

Srđan Simović glavni inspektor rada

Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se za glavnog inspektora rada postavi Srđan Simović.

“Daje se saglasnost da se za glavnog inspektora rada u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne
nabavke – Odsjeku za inspekciju rada, postavi Srđan Simović, Specijalista pravnih nauka – Krivično-pravni smjer”, navodi se u Rješenju.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …