Udarne vijesti

Incident u upravnoj zgradi Nacionalnih parkova

Danas 18. maja 2022. godine je bivši šef Službe finansija JPNPCG Dragan Đukić došao nenajavljen i bez dozvole Uprave preduzeća ušao u prostoriju kabineta za finansije da vrši pritisak na zaposlene povodom Završnih finansijskih računa za prethodnu godinu dok je on bio šef, saopšteno je iz Nacionalnih parkova.

Sjedio je sa službenicom za računovodstvo koja mu je ranije bila podređena i koja je po funkciji bila uključena u izradu Završnih računa za prethodnu godinu. I nakon upozorenja direktora Aleksandra Bulatovića da napusti prostoriju isti je to odbio.
Na ovaj način se vršio direktan pritisak i uticaj kako na zaposlene tako i novi menadžment. Imajući u vidu da zbog niza finansijskih nepravilnosti i nejasnoća uočenih od momenta stupanja na funkciju, do danas, novi menadžment je preuzeo sve akcije utvrđivanja propusta kako bi se utvrdila istinitost i činjenično stanje.
Ukazujemo da je zbog nezakonitog poslovanja koje je evidentirao sadašnji menadžment predata i krivična prijava Specijalnom državnom tužilaštvu, postupak je u toku i očekujemo da nadležni inspekcijski organi uđu u preduzeće i izvrše detaljnu kontrolu i utvrde sve nepravilnosti. Ovaj postupak tumačimo kao pokušaj prikrivanja odgovornosti za sve propuste i nepravilnosti u poslovanju prethodnog menadžmenta.
Novi menadžment na ovaj način prezentuje javnosti i nadležnim institucijama sa kakvim devijantnim pojavama se bori svakodnevno u ovom preduzeću.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …