Udarne vijesti

Procjena rizika od katastrofa Crne Gore

Bar (Mediabiro) – Na okruglom stolu u Baru juče je predstavljen dokument „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“, na kojem su tokom prethodne godine, na inicijativu Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore, a u saradnji sa EU, radila 94 eksperta i člana radne grupe.
Načelnica područne jedinice Bar Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Pera Pavlica Dragišić poručila je da je cilj projekta bio u tome da se sagledaju svi dominantni rizici na teritoriji Crne Gore i da kroz primjenu evropske metodologije konkretno urade, što je moguće kvalitetniju, procjenu.
„To smo uradili tako što smo prikupili podatke i stvorili bogatu bazu podataka za posljednjih 20 godina, jer se sve realne procjene baziraju upravo na kvalitetnoj bazi podataka, nakon čega smo kroz konkretne scenarije dominantnih rizika za svako područje Crne Gore uradili 51 scenario i još osam scenar