PUNA KASA: Prihodi budžeta u martu za petinu veći od plana

Državni budžet u martu je prihodovao 184,1 milion eura, što je 29,9 miliona ili 19,4 odsto više u odnosu na mart prošle godine, kazao je juče Pobjedi državni sekretar u Ministarstvu finansija Branko Krvavac.

U martu su prihodi iznad plana za 34,3 miliona ili 22,9 odsto, dok su u odnosu na isti mjesec 2020. povećani za 22,9 miliona ili 14,2 odsto. Podaci Ministarstva pokazuju da su ovogodišnji martovski prihodi veći i od onih ostvarenih u martu 2019. za 36,6 miliona ili 24,8 odsto.

Najveći uticaj na rast budžetskih prihoda ima povećanje raspoloživog dohotka građana kroz program ,,Evropa sad“. Zarade su povećane, zahvaljujući značajnom smanjenju poreskog opterećenja, te je jasno da se veća potrošnja odražava na budžet, ali su veći prihodi i rezultat poreske discipline koja je posljedica implementacije zakona iz programa ,,Evropa sad“ – pojasnio je Krvavac.

Ukazao je da se stopa inflacije, koja je visoka na globalnom nivou, preliva na Crnu Goru kao malu, uvozno zavisnu i eurizovanu ekonomiju.

Ali je inflacija i dalje znatno niža od rasta zarada, te se sada posebno opravdanim pokazala reforma ,,Evropa sad“, jer se globalni uticaj spremnije dočekao – rekao je Krvavac.

Prihodi od PDV-a i akciza nastavili su da bilježe rast u odnosu na plan za 17 miliona eura ili 34 odsto, odnosno pet miliona ili 34,4 odsto.

Značajan rast u odnosu na plan zabilježen je i kod poreza na dobit pravnih lica od 9,7 miliona eura ili 33,4 odsto. To je, pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine, pokazatelj i visokog stepena poreske discipline – istakao je Krvavac, dodajući da se bilježi rast po osnovu doprinosa za PIO za 3,4 odsto u odnosu na plan, a 7,5 odsto u odnosu na mart 2021. godine.

Svi podaci o prihodima i rashodima za mart se objavljuju krajem aprila u redovnom izvještaju o izvršenju budžeta, kao što je to učinjeno za januar i februar – naveo je Krvavac.

Prihodi budžeta za januar i februar ove godine bili su 232 miliona eura i veći su za 37,7 miliona ili 19,4 odsto u odnosu na isti period prošle, dok su 15,7 miliona ili 7,3 odsto veći od plana.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Crna Gora u strahu od tužbe ruskog oligarha: Zaplijenili jahtu vrijednu 120 miliona eura, koja propada u Tivtu jer niko o njoj ne vodi računa

Da Crna Gora može biti u ozbiljnom problemu zbog zamrzavanja ruske imovine, najbolje ilustruje primjer …