Što prije dobiti zakon o vladi, nove platforme za sajber bezbjednost

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je u razgovoru za Portal RTCG da postoji potreba za donošenjem Zakona o vladi u najkraćem roku, a naša zemlja biće među prvim državama koja će implementirati GRECO preporuke u pomenuto zakonsko rješenje. Kaže da je MJU od avgusta 2022. dodatno unaprijedilo sajber bezbjednost.

Na pitanje o prijetnjama koje mu je, navodno, preko članova “kavačkog” klana uputio turski državljanin, Maraš Dukaj kaže da je  sve što je imao, kazao u zakonitoj proceduri nadležnim organima.

“Siguran sam da je to najbolji put za dobijanje svih odgovora, pa i onih koji interesuju medije“, istakao je Dukaj.

Naglašava da je donošenje Zakona o Vladi predviđeno je Srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024. godina, kao i Strategijom reforme javne uprave.

“Donošenjem ovog zakona sistemski će se urediti sva pitanja od značaja za organizaciju, mandat, sastav, način rada, odlučivanja, odnosa sa drugim organima, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade, što će biti osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju”, istakao je on.

Kaže da je radna grupa pripremila Nacrt zakona o Vladi sa kojim je upoznala širu javnost održavanjem javne rasprave i okruglih stolova, a prije toga i Vladu Crne Gore. Nacrt ovog zakona usaglašen je sa komentarima dobijenim u toku javne rasprave, kao i sa resorima Vlade u prethodnom mandatu, nakon čega je isti dostavljen Evropskoj komisiji, a nakon toga i Venecijanskoj komisiji na mišljenje. 

Dodaje da je tim povodom na plenarnom zasijedanju u oktobru 2023. godine, Venecijanska komisija je usvojila mišljenje o Nacrtu zakona, u kojem je ovaj zakonski tekst dobio pozitivnu ocjenu sa određenim sugestijama i preporukama za dalje poboljšanje.

“Kako je najavljeno na okruglom stolu u decembru 2023. godine, ovaj zakon biće usaglašen i sa GRECO preporukama. Trenutno smo u fazi iznalaženja najboljih rješenja kojim ćemo propisati povjeru integriteta članova Vlade i praćenje primjene Etičkog kodeksa. S tim u vezi, otpočeli smo saradnju sa Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori, i očekujemo da do sredine februara imamo stav eksperata po ovom pitanju, pri čemu naglašavamo da će u tom dijelu Crna Gora biti među prvim državama koja će implementirati ove GRECO preporuke”, naglasio je Dukaj.

Podcrtava da će nakon ovog procesa, u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore resor pribaviti sva relevantna mišljenja i uputiti Zakon Vladi na utvrđivanje.

“Imajući u vidu da je Crna Gora jedina država u regionu koja nema zakonski propis kojim reguliše najvažnija pitanja za funkcionisanje i organizaciju Vlade, a što se kao nedostatak našeg pravnog sistema pokazalo kroz dugi niz godina, nameće se potreba za donošenje ovog zakona u što kraćem roku”, ocjenjuje Dukaj.

RTCG

Provjerite slična mjesta

ZELENA TRANZICIJA DOPRINOSI KONKURENTNOSTI, “OTKLJUČATI” MOGUĆNOSTI ZA INVESTICIJE

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, sa saradnicima, sastala se 21. februara s …