FATF: Ne možemo da spekulišemo da li će Crna Gora u februaru biti stavljena na “sivu listu”

Na plenarnom sastanku FATF-a biće ažurirani podaci u kojima se identifikuju visokorizične i druge nadgledane zemlje. Takvi sastanci održavaju se u februaru, junu i oktobru, ali sada ne možemo spekulisati o zemljama koje će se naći na ažuriranoj listi u februaru. To su Pobjedi odgovorili iz FATF – Globalnog nadzornog tijela za za pranje novca i finansiranje terorizma.

To međuvladino tijelo postavlja međunarodne standarde koji imaju za cilj da spriječe nezakonite aktivnosti koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. Kao tijelo za kreiranje politike, FATF radi na stvaranju neophodne političke volje za sprovođenje nacionalnih zakonodavnih i regulatornih reformi u ovim oblastima.

Premijer Milojko Spajić juče je kazao da Crnoj Gori prijeti stavljanje na sivu listu FATF-a, zbog nerada u oblasti koje se tiču pranja novca.

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije.

Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

Iz FATF su Pobjedi kazali da ne mogu da prognoziraju da li će u februaru Crna Gora biti stavljena na sivu listu.

Kazali su nam i da zemlja koja bude stavljena na sivu listu, obavezati na akcioni plan za rješavanje ozbiljnih nedostataka u svom nacionalnom okviru za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

-FATF-ov proces se pokazao veoma uspješnim: 129 zemalja je pregledano u kontekstu ovog procesa. FATF je javno identifikovao 102 zemlje, a 76 je od tada iskoristilo FATF-ov proces da sprovede suštinske reforme koje su se bavile njihovim slabostima, nakon čega su skinute sa liste – pojasnili su iz FATF.

Iz Savjeta Evrope su, kada je upitanju izvještaj Manivala (Moneyval) – Komiteta eksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kazali su Pobjedi da će Nacrt izvještaja o međusobnoj evaluaciji za Crnu Goru biti predstavljen na predstojećoj decembarskoj plenarnoj sjednici MONEIVAL-a radi rasprave i usvajanja (11-15. decembar). Premijer Spajić najavio je juče da će prisustvovati ovom zasijedanju.

-Kada bude usvojen, izvještaj će proći konačnu provjeru kvaliteta i doslednosti i planirano je da bude objavljen u februaru – pojasnili su Pobjedi iz Savjeta Evrope.

Izvještaj o međusobnoj evaluaciji koji će biti usvojen pružiće sve činjenice, analize i ocjene u vezi sa stanjem implementacije međunarodnih standarda protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori – pojasnilii su iz Savjeta Evrope, dodajući da Manival (Moneyval) ne objavljuje ni “bijelu, ni sivu ni crnu” listu već, da FATF ima svoju sivu i crnu listu.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

ZELENA TRANZICIJA DOPRINOSI KONKURENTNOSTI, “OTKLJUČATI” MOGUĆNOSTI ZA INVESTICIJE

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, sa saradnicima, sastala se 21. februara s …