LAKUŠIĆ: Zabrinjavajuće slike iz korita Morače!

U Regionalnom vodovodu su veoma zabrinuti zbog ponovnog odlaganja otpada u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre”, što se problem ponavlja, uprkos čestim akcijama čišćenja.

“Pod pokroviteljstvom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Regionalni vodovod i DOO „Zaštita prostora Crne Gore” organizovali su zajedničke akcije čišćenja korita Morače, koje su trebale da doprinesu stvaranju osjećaja odgovornosti i ograde protiv novih situacija neodgovornog ponašanja građana. Inače, uklanjanje otpada sa ove teritorije u nadležnosti је preduzeća „Čistoća“ Podgorica”, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uložilo je ogromna sredstva za saniranje postojećih ekoloških problema, kao što je slučaj sa zagađenjem rijeke Morače. To je veoma pohvalno i važno i posebno za očuvanje izvorišta „Bolje sestara” važnog izvora pitke vode za stanovnike Crnogorskog primorja.

Veoma zabrinjava situacija ponovnog odlaganja otpada u koritu rijeke Morače koja zahtijeva hitno djelovanje. Kontinuirano potencijalno zagađenje rijeka i izvorišta predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i život ljudi, ali i flore i faune. Stoga, potrebno je da nadležni organi preduzmu hitne mjere kako bi se ovi problemi riješili. Potrebno je provesti rigorozne inspekcijske nadzore i kazniti odgovorne za zagađenje kako bi se spriječilo dalje zagađivanje rijeka i izvorišta.

Ovakava odnos građana prema svojoj okolinu i zdravlju ljudi je neprihvatljivo i zahtijeva odgovarajuće mjere i kontinuiranu pažnju nadležnih organa. Potrebno je preduzeti konkretnije i efikasnije mjere za prevenciju ovakvih situacija, a to uključuje edukaciju, rigoroznu primjenu zakona i kazne za one koji ne poštuju propise o zaštiti okoline.

Takođe, neophodno je sprovesti efikasne sisteme za upravljanje otpadom, što uključuje redovno uklanjanje otpada sa prostora blizu rijeka i izvorišta. Nadamo se da će se nadležni organi naći rješenje za ovaj problem prije nego što se situacija još više pogorša i da će se svi zajedno uključiti u stvaranje održivog i zdravog okruženja za sve građane Crne Gore.

Potrebno je razvijati inicijative usmjerene ka uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom koji će smanjiti broj deponija i nelegalnog odlaganja otpada. To će zasigurno smanjiti negativan uticaj na rijeke i izvorišta, a zdravstveni i ekonomski interes onih koji koriste vodu i biće unaprijed zaštićeni.

Kao društvo, moramo preuzeti odgovornost za zaštitu našeg okruženja i učiniti sve što je potrebno da se sačuva životna sredina na cjelokupnom području Crne Gore. To zahtijeva strpljenje, upornost i zajedničku saradnju svih, uključujući građane, vladu, insutucije i preduzeća kako bi se osigurala održiva budućnost za sve.

Neohodno je produbiti svijest građana o važnosti očuvanja okoline i njenoj zaštiti, posebno u područjima gdje se nalaze izvorišta vode, te da zajedno radimo na stvaranju održivog okruženja. Potrebno je da se organizuju akcije edukacije, podizanja svijesti i uključivanje građana u ovaj proces, kako bismo svi zajedno doprinijeli očuvanju životne sredine.

Treba aktivno raditi na razvijanju efikasnih sistema za upravljanje otpadom, što će uključivati češće i efikasnije uklanjanje otpada od strane preduzeća „Čistoća“ Podgorica sa prostora blizu rijeke Morače i izvorišta „Bolje sestre”. U zajedničkom naporu, uz podršku nadležnih organa i institucija, možemo stvoriti održivo i zdravo okruženje u zonama sanitarne zaštite koje će nam svima omogućiti bolji kvalitet života.

Takođe, potrebno je raditi na poboljšanju sistema za upravljanje otpadom i preduzimati oštre pravne mjere protiv onih koji krše zakone o odlaganju otpada. Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom može pomoći da se ovaj problem iz korijena riješi.

Izuzetno korisno bi bilo otvoriti javnu raspravu i uključiti sve relevantne ustanove i stručnjake u razgovor, kako bi se zajednički razmotrile inovativne i efikasne metode rješavanja ovog problema.

Neophodno je da svi širimo svijest o važnosti očuvanja prirode i okoline, te poradimo na jačanju lokalne zajednice, kako bismo zabranili neodgovorno ponašanje i stvorili održivo okruženje za sve.

“Pozivamo nadležne organe da pronađu način da se problem odlaganja u zonama sanitrne zaštite izvorišta „Bolje sestre” riješi i da se spriječi dalje zagađenje rijeke Morače. Uzimajući u obzir i da rijeka Morača predstavlja izvor vode za veliki broj stanovnika u Podgorici i okolini, neophodno je hitno djelovati kako bi se sačuvala njena čistoća”, naveo je Lakušić.

Nedopustivo je da se u 21. vijeku ovakvi prizori mogu vidjeti u Crnoj Gori i nadamo se da će nadležni organi preduzeti sve neophodne mjere da se ovo stanje riješi.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …