ŠKATARIĆ: Nedostatak infrastrukture guši turizam

Turistička industrija u Crnoj Gori je doživjela impresivan rast posljednjih godina, dajući značajan doprinos privredi zemlje. Međutim, važno je podsticati održivi razvoj uz istovremeno rješavanje rizika od klimatskih promjena u ovoj industriji – kazao je prof. dr Goran Škatarić dodajući da je strategija održivog razvoja ključna za crnogorski turistički sektor, koji pokreće ekonomski razvoj, ali i doprinosi degradaciji životne sredine i neiskorišćenom potencijalu zbog niske produktivnosti preduzeća.

Izazovi
Podsjeća i da je Svjetska banka nedavno objavila ,,Državni ekonomski memorandum za Crnu Goru: Ka strategiji održivog rasta“ pozivajući zemlju da usvoji strategiju održivog razvoja kako bi ubrzala približavanje životnim standardima EU.

Predviđeno je da će nam, ako nastavimo ovim tempom, biti potrebno skoro 40 godina da dostignemo prosjeke EU ako se postojeće stope rasta nastave ovim trendovima. Prethodna strategija razvoja, fokusirana na privlačenje velikih investicija, nije pokazala rast produktivnosti i dugoročne koristi. Novi model održivog razvoja treba da daje prioritet uklanjanju regulatornih barijera, korišćenju trgovine i oslobađanju potencijala ljudskog kapitala. Ukidanje restriktivnih propisa u uslužnim sektorima moglo bi podstaći godišnji rast za 0,4 odsto i smanjiti vrijeme za dostizanje nivoa prihoda u EU za 13 godina – objašnjava Škatarić dodajući da rješavanje nejednakosti prihoda kroz jednak pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti može unaprijediti buduće vještine radne snage.

Rješavanje izazova, jačanje veza, minimiziranje uticaja na životnu sredinu i izgradnja otpornosti na klimu su suštinska razmatranja. Politike koje podržavaju turizam usklađene su sa ukupnom produktivnošću, trgovinom i konkurencijom, ali je potrebna posebna pažnja zbog ranjivosti na degradaciju životne sredine i klimatske promjene. Integracija u domaća tržišta otključava neiskorišćeni razvoj. Sektor turizma je značajan, čini skoro trećinu privrede, sa visokim doprinosima zaposlenosti i izvozu. Međutim, postoji potreba za diverzifikacijom turističkog porijekla, smanjenjem sezonalnosti i poboljšanjem marketinga unutrašnjih atrakcija radi veće konkurentnosti – poručuje prof. Škatarić.

Da bi se osigurala dugoročna održivost ove grane privrede, po njegovim riječima, potrebne su proaktivne mjere za promovisanje zelenih praksi i ublažavanje rizika od klimatskih promjena.

Usvajanjem efikasnih mjera politike, Crna Gora se može pozicionirati kao vodeća destinacija održivog turizma. Važno je podsticati ekološki prihvatljive prakse, zbog povećanja otpornosti i zaštite prirodnih i kulturnih dobara. Zajednički napori i sveobuhvatan politički okvir su neophodni da bi se postigla zelenija i otpornija budućnost crnogorskog turističkog sektora – ističe Škatarić.

Napominje da ključni izazovi za razvoj turizma u Crnoj Gori uključuju degradaciju životne sredine, zagušenost obale, nerazvijene unutrašnje destinacije i slabo sprovođenje propisa.

Degradacija životne sredine predstavlja rizik za održivost, jer negativno utiče na percepciju i zadovoljstvo turista. Obalne destinacije pate od infrastrukturnih zagušenja tokom špica ljetnjih mjeseci, što dovodi do smanjenog zadovoljstva i potrošnje turista. Razvoj održivog turizma u centralnim i sjevernim oblastima zahtijeva javno-privatnu koordinaciju kako bi se poboljšao prevoz, smještaj i marketing. Nedostatak kvalifikovane radne snage povećava troškove i ograničava efikasnost sektora. Slabo sprovođenje prostornih planova i ekoloških

propisa rezultira nekontrolisanim razvojem zemljišta i rastom neformalnog poslovanja. Rješavanje ovih izazova je ključno za rast i održivost crnogorskog turističkog sektora – tvrdi Škatarić dodajući da se suočavamo i sa značajnim izazovima u upravljanju otpadom, sa visokim procentom čvrstog komunalnog otpada koji ide na deponije, niskim stopama reciklaže i nedostatkom izdvajanja prikupljenog otpada.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Abazović: Šteta što gradonačelnik Podgorice nije Luka Rakčević

Rezulat Pokreta Evropa sad u Podgorici je napravio Jakov Milatović što znači da ipak, po …