PES nudi deset principa, prosvjetu dijele na pola

Struktura nove vlade biće definisana proporcionalno izbornom rezultatu njenih konstituenata. To se navodi u predlogu principa za formiranje budućeg kabineta, koje će Pokret Evropa sad (PES) ponuditi na potpis potencijalnim koalicionim partnerima – saznaju Vijesti.

U dokumentu u koji su Vijesti imale uvid, a koji sadrži predlog deset principa kojima će se potpisnici rukovoditi tokom stvaranja vlade, piše, između ostalog, da se konstituenti buduće izvršne vlasti obavezuju da će se u vođenju kadrovske politike presudno rukovoditi načelima otvorenosti, meritokratije i jednakih šansi, “vodeći računa prvenstveno o profesionalnim kvalitetima i ličnim integritetom kandidata, u cilju diskontinuiteta partitokratskog načina upravljanja”.

“Te da će se striktno pridržavati zakonskih propisa i najboljih praksi u dijelu imenovanja političkih funkcija (ministri, državni sekretari, 30 odsto ambasadora, do 50 odsto članova upravnih odbora i dr) i izbora profesionalnih funkcija (generalni direktori direktorata, starješine organa uprave, menadžment privrednih društava u većinskom vlasništvu države, ostali članovi upravnih odbora, i dr), koji će se birati na javnim i transparentnim pozivima, odnosno konkursima”, stoji u dokumentu.

U njemu piše i da će spoljnolitička orijentacija nove vlade biti utemeljena “na aktivnom i kredibilnom članstvu Crne Gore u NATO-u”, punoj posvećenosti EU integracijama i ubrzanom procesu pristupanja Crne Gore EU, daljem razvijanju dobrosusjedske saradnje i jačanju uloge Crne Gore u multilateralnim inicijativama i organizacijama.

Navedeno je da je Crna Gora nezavisna i suverena država, zasnovana na demokratiji i jednakim političkim pravima svih njenih građana, da joj je neophodna stabilna politička vlada, koja će osigurati “efikasnu implementaciju svih potrebnih aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, te obezbijediti “neophodnu materijalnu i institucionalnu podršku nadležnim pravosudnim organima, prvenstveno Specijalnom državnom tužilaštvu, u nesmetanom vršenju svojih dužnosti na profesionalan, nezavisan i transparentan način”.

“Izražavamo punu posvećenost uspostavljanju održivog ekonomskog modela i sprovođenju neophodnih reformi u cilju značajnog unapređenja životnog standarda građana, vodeći računa o stabilnosti javnih finansija; konstituenti vlade saglasni su da je postojeću institucionalnu krizu neophodno riješiti u najskorijem roku, kroz djelovanje vlade i najširi parlamentarni i društveni dijalog; izborna reforma biće jedan od najvažnijih političkih prioriteta parlamenta, s ciljem da sljedeći izborni ciklusi budu sprovedeni na osnovu unapređenog izbornog zakonodavstva”, piše u dokumentu.

Među principima je navedeno i da će konstituenti vlade svojim političkim djelovanjem afirmisati društvenu koheziju i multinacionalni karakter Crne Gore, kao i doprinositi iskorjenjivanju nacionalnih, vjerskih i političkih podjela “koje decenijama opterećuju crnogorsko društvo i neće podsticati teme koje održavaju ili produbljuju te podjele”. U posljednjoj tački dokumenta koji će PES ponuditi na potpis piše da će vlada u kontinuitetu podsticati i osnaživati širi društveni dijalog sa svim relevantnim akterima (građani, međunarodni partneri, akademska zajednica, organizacije civilnog društva i sl.) “o temama koje suštinski opredjeljuju dalji razvoj Crne Gore”.

U dokumentu piše da se principi utvrđuju polazeći od volje građana iskazane na izborima, u želji da se postigne široki politički konsenzus koji će omogućiti formiranje stabilne i kompetentne vlade, “spremne da se suoči sa ključnim izazovima od značaja za dalji razvoj Crne Gore”, afirmišući vanjskopolitičke prioritete države, uvažavajući potrebu da se preduzmu neophodne ekonomske reforme u cilju unapređenja životnog standarda svih građana, te smatrajući da je okončanje politike podjela od vitalnog interesa za crnogorsko društvo.

Koalicija oko PES zasada računa na potpredsjedničko mjesto za ekonomsku politiku, ministarstvo evropskih poslova, zatim ministarstva finansija, pravde, vanjskih poslova, prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, ekonomskog i zelenog razvoja, visokog obrazovanja i nauke, zdravlja, kulture i medija, rada i socijalnog staranja, energetike i rudarstva.

To znači da se resor prosvjete dijeli, kao i ministarstvo kapitalnih investicija.

Tako bi Bošnjačkoj stranci pripalo Ministarstvo prosvjete (osnovno i srednje obrazovanje), zatim vicepremijer za evropsku i vanjsku politiku, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture (drugi dio sadašnjeg MKI), kao i ministarstva poljoprivrede i dijaspore.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …