Kreće sređivanje petlje Veruša

Usvojena je Informaciju o potrebi izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta: petlja Veruša – Lopate – Veruša, I faza petlja Veruša – Lopate. S obzirom na to da su zbog izgradnje auto-puta korišćeni lokalni putevi, koji su zbog prolazaka kamiona i teških i građevinskih mašina u prilično lošem stanju, čime je u znatnoj mjeri dovedena u pitanje, prije svega, bezbjednost učesnika u saobraćaju, u Informaciji je konstatovano da je potrebno što prije preduzeti aktivnosti na revitalizaciji ovog putnog pravca. Uprava za saobraćaj je za tu namjenu opredjelila 84.500 eura. U cilju što hitnijieg obezbjeđenja kvalitetne saobraćajne povezanosti naselja sa ovog područja sa autoputem, što je u interesu kako mještana, tako i upravljača autoputa, d.o.o. „Monteput” je predložio da iz svojih sredstava finansira izradu idejnog rješenja što je i prihvaćeno, nakon čega je Uprava dužna da u zakonom predviđenom postupku izabere izvodača za izradu glavnog projekta i realizuje predmetnu investiciju.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …