CEFTA usaglasila dvije nove važne odluke


Podgorica, 22. jun 2023. – Stručnjaci CEFTA Strana dogovorili su novi set pravila koja će promovisati profesionalnu mobilnost i olakšati trgovinu: Odluku o uspostavljanju Opšteg sistema za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i Odluku o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.
Podsticanje profesionalne mobilnosti
Prepoznajući izazove s kojima se susreću stručnjaci poput građevinskih inženjera, računovođa i nastavnika koji nailaze na višestruke zahtjeve za kvalifikacijama, dugotrajne procedure i prekomjerne troškove prilikom širenja svojih poslovanja na različita CEFTA tržišta, CEFTA je dogovorila zajednički okvir za priznavanje u skladu s EU normama. Osobe koje su stekle svoje kvalifikacije na CEFTA tržištima i dobile dozvolu za obavljanje svoje profesije, ali žele pružati svoje usluge na drugim CEFTA tržištima, imat će koristi od ovih pravila. Takođe, stručnjaci koji su stekli svoje diplome na drugim mjestima, ali su priznati na jednom CEFTA tržištu i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, takođe će moći podnijeti zahtjev za priznavanje prema ovim pravilima, kao i stručnjaci sa tržišta koja ne regulišu tu profesiju, a imaju najmanje jednu godinu iskustva.
S obzirom na različite zahtjeve za kvalifikacije u okviru CEFTA-e i nedostatak standarda usaglašenih sa EU, vlasti nadležne za priznavanje još uvijek će upoređivati zvanične zahtjeve sa priloženim kvalifikacijama, ali samo u slučaju značajnih razlika mogu nametnuti kompenzacijske mjere poput perioda prilagođavanja do tri godine ili provjere sposobnosti. Osobama čiji se profesionalni profil ne podudara sa regulisanim profilima može biti odobren djelimičan pristup profesiji.
Primjena ovih zajedničkih pravila će započeti sa inženjerima i postepeno će obuhvatiti druge struke. Ova odluka je dopunska Sporazumu o priznavanju stručnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore dentalne medicine i arhitekte u okviru CEFTA-e. Ova dva sporazuma zajedno prenose dva EU sistema priznavanja regulisana Direktivom o stručnim kvalifikacijama EU 2005/36/EC.
Promoviranje inovacija i pametnog rasta
Druga odluka usaglašena na ekspertskom nivou, Odluka o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, pruža sveobuhvatan plan djelovanja namijenjen prevladavanju prepreka i izazova s kojima se suočavaju kompanije koje posluju na tržištima CEFTA-e, kao što su skupi i dugotrajni postupci registracije prava intelektualne svojine, različiti tretmani u regiji, nedovoljna pravna zaštita itd. Usklađivanjem procesa, smanjenjem troškova, jačanjem regionalnog okvira za prava intelektualne svojine i unapređenjem saradnje, Odluka će promovirati inovacije proizvoda i usluga, osigurati jednaku obradu za poslovne subjekte u cijeloj regiji, te ojačati zaštitu potrošača od krivotvorenih i piratskih proizvoda, osiguravajući njihovo zdravlje i sigurnost.
Prava intelektualne svojine ključna su za zaštitu inovacija i konkurentnost zasnovanu na pametnim i novim rješenjima za poslovanje i potrošače. Omogućavanjem jače saradnje u ovom području, CEFTA doprinosi izgradnji prijateljskog okruženja za rast lokalnih inovativnih lidera.
Regionalno tržište za regionalni rast
“Naš apsolutni prioritet je implementacija Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište. Ali ovo nije neka obaveza koju samo treba obaviti, ovo su veoma konkretne mogućnosti za građane i poslovne subjekte. Ako se iskoriste, one će stvoriti koristi koje će se osjetiti u domaćinstvima, preduzećima, komunikaciji među ljudima, ali i u našim statistikama izvoza i procjenama stranih investicija”, izjavila je Danijela Gačević, v.d. direktorica CEFTA Sekretarijata.
Naglasila je da ove odluke treba usvojiti Zajednički odbor CEFTA-e, nakon čega slijedi neophodna procedura u svakoj članici kako bi se pravilno sprovele.

Provjerite slična mjesta

Abazović: Šteta što gradonačelnik Podgorice nije Luka Rakčević

Rezulat Pokreta Evropa sad u Podgorici je napravio Jakov Milatović što znači da ipak, po …