Partijsko zapošljavanje: EPCG, Plantaže, Monteput i Aerodromi od 2020. zaposlili skoro dvije hiljade novih radnika

Četiri državne firme Elektroprivreda Crne Gore, Plantaže, Aerodromi Crne Gore i Monteput zaposlili su nakon promjene vlasti skoro dvije hiljade novih radnika, pokazuju podaci poreskih vlasti koje je dobila Akcija za socijalnu pravdu.

Tako je EPCG sa firmama kćerkama zaposlila 1.279 novih radnika, Plantaže koje se nalaze u katastrofalnoj ekonomskoj situaciji čak 400, Monteput 155, a Aerodromi 103 radnika.

Akcija za socijalnu pravdu je i navela prikaz kako je posljednjih tri godine rastao broj zaposlenih posebno nakon promjene vlasti.

RAPIDAN RAST U EPCG
Početkom 2020. godine u EPCG i njenim tadašnjim kćerkama kompanijama – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Rudnik uglja – bilo je ukupno 2.896 zaposlenih, evidencije su poreskih vlasti. Od toga EPCG – 924 zaposlena, CEDIS – 1.315 radnika i Rudnik 657 radnika. Već početkom naredne godine ukupna brojka je iznosila 3.094 radnika, od čega EPCG 936 zaposlenih, CEDIS sa 1.376 zaposlena, Rudnik uglja 771 radnik i novoosnovana firma Solar gradnja sa 11 zaposlenih.

Početkom naredne 2022. godine nastavlja se rast zaposlenih, pa EPCG ima 992 zaposlena, CEDIS 1.379 radnika, Rudnik uglja 787 zaposlenih, a Solar gradnja 166 radnika, što je sve ukupno 3.324 zaposlenih. Već početkom ove godine, EPCG je imala 1.122 zaposlena, CEDIS 1.368 zaposlenih, Rudnik uglja 1.134 radnika, Solar gradnja 323, a nedavno je objavljeno i da još jedna novoosnovana firma EPCG Željezara je dala 228 ugovora na neodređeno vrijeme radnicima, pa je ukupna brojka 4.175.

Drugim riječima, EPCG je kao matična kompanija za tri godine uvećala broj zaposlenih za 198 radnika, CEDIS za 53 radnika, a Rudnik uglja za 477 novouposlenih. Dvije novoformirane kompanije imaju najmanje 551 zaposlenog. Kada je u pitanju vodeća prenosna energetska kompanija – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) – tu poreske evidencije pokazuju da nije došlo do značajnijeg uvećanja broja zaposlenih u trogodišnjem periodu.

Naime, početkom 2020. je bilo 306 uposlenih, a početkom ove godine ih je 311, pa je broj zaposlenih veći za pet radnika, što je rast od 1,6 odsto.

Država Crna Gora je gotovo potpuni vlasnik EPCG, a kompanijom upravlja partijski kadar. U 2020. godini kompanijom su upravljale partije tadašnje vlade, koju je dominantno činila Demokratska partija socijalista. Od 2021. godine sa EPCG upravljaju partije novih vlasti, a vodeće upravljačke funkcije u njoj imaju Demokratski front i Demokrate.

Država Crna Gora u CGES-u ima 55,3 odsto vlasništva, dok italijanska Terna ima 22 odsto kapitala, a Elektromreža Srbije ima 15 odsto, što su tri najveća vlasnika. U činjenici da u ovoj energetskoj kompaniji ima značajnog udjela inostranog kapitala, možda se mogu tražiti razlozi izostanka značajnijeg rasta broja zaposlenih – navodi se u analizi ASP.

PLANTAŽE SAMO ZAPOŠLJAVAJU
Početkom ove godine podgorička firma „Plantaže“ imala je 1.112 zaposlenih, što je za 394 radnika više nego početkom 2020. godine, kada je bilo 718 uposlenih, pa je u trogodišnjem periodu uvećanje broja radnika za oko 35 odsto. To su zvanični podaci poreskih vlasti, koje je dobila Akcija za socijalnu pravdu a koji pokazuju da je početkom 2021. bilo 802 uposlena u Plantažama, godinu kasnije 888, da bi ove godine podgorička kompanija stigla do cifre od 1.112 radnika.

Nijesu poznati opravdani ekonomski razlozi za ovoliko uvećanje broja zaposlenih. Ova kompanija godinama vuče niz ekonomskih problema i zbog sumnje da je svojevremeno služila za enormno izvlačenje novca povlašćenim rukovodiocima pokrenute su istrage. Plantaže su samo jedna od državnih firmi koje „bije glas“ o partijskim „uhljebljenjima“.

Monteputu je broj zaposlenih uvećan sa 155 zaposlenih, koliko ih je bilo početkom 2020. godine, na 286 radnika, koliko ih ima početkom ove godine, pa je uvećanje za 131 zaposlenog, tj. rast je preko 45 odsto. Početkom 2021. godine bilo ih je 154 zaposlenih, a godinu kasnije 152. Monteput je u međuvremenu preuzeo upravljanje dionicom auto-puta Smokovac – Mateševo, pa se u toj činjenici mogu tražiti razlozi ovolikog skoka broja zaposlenih. Međutim, nije poznato da li je stvarna potreba baš za tolikim brojem radnika zbog upravljanja dioniciom auto-puta.

Do rasta broja zaposlenih u trogodišnjem periodu došlo je i u Aerodromima Crne Gore, pa je tako početkom 2020. godine bilo 832 zaposlena, godinu kasnije taj broj je smanjen na 767 zaposlenih, početkom 2022. bilo je 798 zaposlenih, a već početkom ove godine 901 uposleni pa je za posljednju godinu uvećan broj zaposlenih za 103 radnika.

Luka Bar racionalno zapošljavala
Kada je riječ o Luci Bar i u toj državnoj kompaniji se bilježi rast zaposlenih, ali za dvadesetak.

Naime, početkom 2020. je bilo 396 radnika, početkom naredne 382, početkom 2022. je bilo 402 uposlenih, a početkom ove godine 418 radnika – navodi ASP.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …