Iković: DUP mijenjati po potrebi građana, a ne investitora

Detaljni urbanistički plan “Ostrog – Glava Zete” iz 2015. godine bio je problematičan, jer se obrađivač materijala poslužio falsifikatima da bi spriječio gradnju objekta, rekao je odbornik Prave Crne Gore Željko Savović

U Opštini Danilovgrad nijesmo u saznanju da je Vlada Crne Gore donijela odluku o izradi izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Ostrog – Glava Zete, niti smo inicirali navedeni postupak, saopštili su za “Dan” iz Opštine Danilovgrad.

Detaljni urbanistički plan “Ostrog – Glava Zete” iz 2015. godine, kako navodi Željko Savović, odbornik u SO Danilovgrad i predsjednik Prave Crne Gore, bio je problematičan, jer se obrađivač materijala poslužio falsifikatima da bi spriječio gradnju objekta.
– Obrađivač se poslužio falsifikatima da bi spriječio gradnju crkve sa konakom u okviru crkvenog imanja u Ostrogu, između Donjeg i Gornjeg manastira prema istočnoj strani, a ne po sredini kako je lažno predstavljeno od strane obrađivača nacrta DUP -a – kaže Savović.

On dodaje da su na centralnoj javnoj raspravi tada bili i arhitekte koje su planirali taj objekat kao i monasi iz Manastira Ostrog.

– Kako je ” gluvom džaba pričati ” ostali smo tada bez prava da se izgradi crkveni objekat koji je neophodan s obzirom na to da iz godine u godinu sve veći broj vjernika posjećuje ovu svetinju. S obzirom na političke promjene koje su počele 2020. godine i nastavile se 2022. godine a potpuno realizovale 2. aprila 2023. godine, nadam se i vjerujem da će Opština Danilovgrad umjeti da koristi i poštuje to što joj je od boga dato – naveo je Savović.

Odbornik Preokreta u SO Danilovgrad Vuk Iković smatra da se urbanistički plan ponovo mijenja po potrebi investitora.

– Bilo koji urbanistički plan pa i ovaj koji se odnosi na područje Ostroga i Glave Zete može se mijenjati isključivo u interesu građana. Danilovgradu trebaju novi urbanistički planovi da bi se sanirale sve naslijeđene rupe i greške i da bi pokrenuli novi sigurni model poslovanja u Spužu i Danilovgradu. Jako je bitno da je 25.000 eura, koliko košta izmjena ovog plana, novac građana. Aktuelna kao i prethodna vlast troši naš novac da bi ispunila želje investitora, a pri tom građanima nije objašnjeno gdje su oni u svemu tome – kaže Iković.

Na Glavi Zete nacrtati turističke sadržaje

Ovaj plan donijet je 2015. godine uz tada ogromnu pažnju javnosti, pošto tretira jedan od najznačajnijih manastirskih kompleksa u Crnoj Gori. Odbijene su brojne primjedbe, odnosno zahtjevi o sadržajima u okviru samog kompleksa. Za rukovodioca izrade izmjena i dopuna plana Vlada je odredila arhitektu Ranka Kovačevića, kome će zajedno sa stručnim timom za taj posao pripasti 25.000 eura. Prema programskom zadatku, radi se o planu koji obuhvata 145,5 hektara, gdje je potrebno planirati turističke sadržaje i objekte infrastrukture. Pritom se moraju poštovati sva ograničenja sa aspekta zaštite kulturnih dobara, imajući u vidu da se prostor koji se tretira planom većim dijelom nalazi u granici kulturno-istorijskog dobra i jedinstvene ambijentalne vrijednosti.

Iković ističe da je tokom javne rasprave o urbanističkom planu Ostrog– Glava Zete, koja je održana 2015. godine, tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski insistirao da se ukine predviđena žičara u blizini Donjeg manastira, jer bitno narušava zaštićeno kulturno dobro i kulturni pejzaž. Ovu primjedbu tadašnje rukovodstvo nije prihvatilo.

– Mitropolit je tada tražio da se uvaži potreba manastira za novim objektima za potrebe smještaja kapaciteta150 do 200 ležaja na lokalitetu Marijina bašta, što je tadašnje rukovodstvo djelimično prihvatilo. Studija zaštite kulturnih dobara kao bazična studija za ovaj urbanistički plan nije urađena niti prije plana niti paraleno sa planom. Ipak obrađivač plana i rukovodstvo su ostali neodređeni po ovom pitanju. To znači da tadašnji urbanistički plan nije blagovremeno uvažio osnovne vrijednosti prostora – ističe Iković.

Dan

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …