Udarne vijesti

Glavni grad preuzima petu liniju

Pored četiri gradske linije na kojima preduzeće Putevi d.o.o obavlja gradski linijski prevoz, danas je ovo preduzeće preuzelo i liniju 54-55 (Donji Kokoti “Farmaci“ – Grbavci), čija je početna stanica Trg golootockih zrtava, a završna Grbavci.

Dužina linije: 28000m u smjeru A: 14000m i u smjeru B: 14000m. Vrijeme obrta: 40 min.

Trasa linije za smjer A-B: Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Oktobarske revolucije, Ulica Kralja Nikole, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, Cetinjski put, lokalni put za Sitnicu, Donji Kokoti, lokalni put za Grbavce.

Stajališta po redosljedu za smjer A-B: Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Ei Niš, most Braće Zlatičanina, Simpo, KBC, DKP, Radoje Dakić I i II, Gornja Gorica, Kolovrat, ribnjak, kanal, Sitnica, Donji Kokoti I, II i III (kraj asfalta), Lekići I i II, Grbavci I, II, III.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Za vikend pad temperature za 10 stepeni

Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski …