Porodica Lazović negira bilo kakvu povezanost sa pokušajem odmazde

Advokatica Maja Zeković, koja ima punomoćje da zastupa osumnjičenog Petra Lazovića i njegovog oca Zorana, dostavila je reagovanje na tekst “Abazović zatražio od čelnika javne i tajne policije da ispitaju prijetnje koje dobija zbog hapšenja Petra Lazovića”, objavljen na Portalu Vijesti 24. 7. 2022. godine.

U skladu sa članom 48 i 49 Zakona o medijima (“SL.list CG, br.82/20 od 6. 8. 2020. godine), “Vijesti” reagovanje advokatice Zeković, prenose integralno:

U pomenutom tekstu iznosi se veliki broj neprovjerenih informacija uznemirujućeg sadržaja na račun okrivljenog Petra Lazovića i njegove porodice, prvenstveno oca Zorana Lazovića, s akcentom da imenovana lica “planiraju odmazdu”. Naime, u tekstu se navodi da je ”Premijer Dritan Abazović obavijestio čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, “targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i da planiraju neku vrstu odmazde”. Dalje se, između ostalog, u tekstu citira poruka premijera Abazovića i to: ””Uhapšeni službenik ANB-a Petar Lazović ima problem sa zakonom. To je, nadam se, jasno svima koji žele da, sa saradnicima, istrajem u misiji stvaranja pravne države, od koje neću odustati ni milimetar, bez obzira na prijetnje, ekstremističke tonove, govor mržnje”. Citira se i sljedeći navod premijera: ”Iz više izvora saopšteno mi je da sam u pričama grupa bliskih Lazovićima glavno targetirani zbog njihovog problema sa zakonom. Takođe, rečeno mi je i da pokušavaju da kreiraju atmosferu u kojoj ja, s pozicije predsjednika Vlade, navodno ‘pritiskam’ tužioce da procesuiraju Lazoviće i kriminalno-biznismensku grupu ljudi oko njih. To može, a i ne mora da bude istina, i nemam apsolutno nikakav strah od kradljivaca šljunka, onih za koje Europol tvrdi da su švercovali cigarete, kokain i zloupotrebljavali službeni položaj, ali sam želio da se o tome, na zakonit način, a to mogu samo javna i tajna policija, pribave dodatne informacije i podaci”. U tekstu se objašnjava da premijer nije želio da konkretizuje ko ga tačno, iz okruženja, Lazovića targetira kao odgovornog za hapšenje “Juniora”, ali ni kakve prijetnje dobija, kao i isticanje premijera da nema razloga da ne vjeruje ljudima koji su ga o tome obavijestili. U nastavku se prezentuju navodi saopštenja URA, u kojima stoji da Abazoviću permanentno crtaju mete, kao i njihovi navodi da to čine oni koji ”očigledno zastupaju interese određenih struktura okupljenih oko porodice Lazović koje su se posljednjih dana našle na udaru Specijalnog državnog tužilaštva, a koje svesrdno sponzoriše kompanija ‘Bemax’”.

Ovo je samo dio navoda teksta, kojim su od strane premijera, posredovanjem odnosno medija, Lazović, Zoran Lazović i porodica Lazović jasno označeni kao dio kriminalnih struktura, koje planiraju izvršenje najtežih krivičnih djela. I prostom jezičkom analizom teksta, utvrđuju se ozbiljne optužbe bazirane na neprovjerenim i nepouzdanim informacijama, čiju tačnost dovodi pitanje i sam pronosilac – premijer, koji nije htio da otkrije izvore, ocjenjujući sopstvene navode “da mogu, a ne moraju biti istina”, pa je odlučio da iste provjeri obavještavajući nadležne organe. Međutim, činjenica je da je premijer, medijski prostor zauzeo ne čekajući prethodnu zvaničnu provjeru informacija bez izvora, i bez konkretizovanja eventualnih počinilaca.

Dakle, na naslovnoj strani nedjeljnog izdanja dnevnog lista “Vijesti”, kao i na prve dvije sljedeće strane, objavljuje se optužujući sadržaj na račun jednog lica, u odnosu na kojeg je u toku tužilačka istraga, naredbom – označena tajnom, i njegove porodice, kojom se ova lica bez dokaza stavljaju u kontekst izvršilaca, organizatora, podstrekača izvršenja najtežih krivičnih djela, a bez elementarne potrebe uređivačkog tima da kontaktira bilo koga od predstavnika porodice, koju “targetira” na naslovnici ili njihovih pravnih zastupnika i zatraži izjašnjenje za ovako teške optužbe.

Stoga se ovdje mora iskazati ozbiljna zabrinutost najprije zbog novinarskog uređivačkog pristupa objavljivanjem ovakvog sadržaja višestruko ulazi u zonu neobjektivnog djelovanja i nepoštovanja profesionalnih i etičkih principa novinarstva. Uz uvažavanje istraživačkog novinarstva i novinarske profesije uopšte, kao nezavisne aktivnosti, kojom se javnost oabvještava o temam od javnog interesa, ipak se mora podcrtati da profesionalizam zahtijeva posvećenost u prikupljanju provjerenih informacija, i objektivan pristup bez namjere medijskog vođenja istražnih ili sudskih postupaka u odnosu na odredena lica, jer je to posao nadležnih organa.

Ovako, u prezentiranom tekstu na snazi imamo tzv. zlonamjernu informaciju koja se očigledno namjerno plasira kako bi se naškodilo određenim licima.

Uvažavajući takođe i činjenicu da je ovom mediju u interesu da objavi ekskluzivni intervju sa premijerom na temu navodnih prijetnji koje dobija, javnost ipak ostaje uskraćena za razloge zašto povodom ovih informacija u istom tekstu nema niti jednog obavještenja o pokušaju da se čuje i druga strana ili dobije odgovor “optužene” strane. Nažalost, ni nekoliko dana nakon objavljivanja teksta, nije kontaktiran niko od lica označenih u tekstu ili njihovih pravnih zastupnika, što je i razlog ovog obraćanja.

Nije li načelo “audiatur et altera pars” polazna premisa i novinarskog poziva, ili se aktuelno ipak suočavamo s klasičnim tzv. spinovanjem i najgrubljom povredom osnovnih prava pojedinaca imenovanih u tekstu, od kojih je prvooznačeni lice koje se nalazi u pritvoru, čime je ova povreda uveliko ozbiljnija.

Profesionalna dužnost mi je da ukažem da premijer nažalost istrajava u kršenju elementarnih demokratskih standarda i principa podjele vlasti i nezavisnosti tužilaštva i sudstva, a u osnovi u njegovim izjavama se očitava i nepoštovanje pretpostavke nevinosti i prava na pravično suđenje. Tako premijer izjavljuje da ”Petar Lazović ima problema sa zakonom i izražava nadu da je to jasno svima koji žele da on sa saradnicima istraje u misiji stvaranja pravne države”, što je očigledan pokušaj sugestivnog djelovanja na postupajuće organe.

Naime, polazni standardi svakog civilizovanog društva, koje se deklariše kao demokratsko i evropski orijentisano, nalažu najprije puno poštovanje Ustavom zagarantovane podjele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Pritom, najmanje što se očekuje od nosilaca najvažnijih funkcija u okvirima pojedinih grana vlasti, jeste da se suzdrže od ulaženja u nadležnosti i kompetencije druge, u konkretnom slučaju sudske vlasti, kako bi se u crnogorskom sistemu obezbijedili minimalni uslovi za fer suđenje i jednakost građana pred zakonom. Posebno se apostrofira činjenica, da jedino osuđujuća pravnosnažna sudska presuda, može biti osnovana podloga za kvalifikovanje i dovođenje bilo koga u vezu sa kriminalnim djelovanjem, a svakako i eliminatoran faktor za bavljenje ili imenovanje na bilo koju državnu funkciju. Ovo bi premijeru kao nosiocu izvršne vlasti svakako moralo biti poznato, kao i to da medijski prostor služi za afirmisanje objektivnih i provjerenih informacija od javnog interesa, a ne nikako za lično razračunavanje i skretanje pažnje, plasiranjem sumnjivih i ničim potvrđenih navoda, kojima se ugrožavaju vitalna prava pojedinaca.

U kontekstu izloženog, elementarni profesionalizam premijera jedne demokratske i evropski orijentisane vlade, kako je sam kvalifikuje, jeste da u ovako ozbiljnim političkim previranjima, i izobilju nedovršenih važnih pitanja po državni integritet i suverenitet, ne širi paniku i pritiske, osnovu i po sopstvenom kazivanju neprovjerenih informacija ”koje mogu a ne moraju da budu tačne” i da u medijski prostor izadđe nakon detaljnih obrada i provjera od strane nadležnih instanci, odmjerenim i potkrijepljenim navodima. Ovo posebno, pri činjenici, da je neposredno nakon preuranjenog i neprovjerenog alarmiranja javnosti, ministar unutrašnjih poslova, objavio dana 25. 7. 2022. godine, da “Ono što mi trenutno imamo kao informaciju je, da ne postoji neka organizovana grupa koje na organizovani način pokušava da ugrozi bezbjednost premijera. Da li postoje pojedini slučajevi? To je nešto što ćemo dobiti kada se sprovedu sve aktivnosti od nadležnih državnih organa”.

Petar Lazović, pojašnjava se radi javnosti, nema problema sa zakonom, jer do sada nije niti krivično ili prekršajno odgovarao, niti je na bilo koji način svojim djelovanjem doveo u pitanje poštovanje pravnog poretka Crne Gore kao cjelovitog sistema u kojem je odgovorno živio i profesionalno se angažovao. Uredno se odazvao na poziv organa gonjenja povodom predmeta koji je u odnosu na njega ponovo aktiviran i u procesnom smislu ispoštovao sve dosadašnje faze u postupku. Bez njegove želje, znanja i bilo kakve mogućnosti da utiče na tok istrage, u javnost su dospjeli tendenciozno selektovani podaci iz postupka koji je označen tajnim, zbog čega je o njemu u javnosti već stvorena slika da je kriv. Ni takvo postupanje nije dovelo u pitanje lični i profesionalni integritet ovog lica, pa se ni dok je bio na slobodi niti jednom nije oglasio kako bi demantovao kontinuirano uvrjedljive, optužujuće i olako konstruisane medijske komentare na račun svog navodnog kriminalnog postupanja, vjerujući u institucije sistema i da se postupci vode pred nadležnim organima, a ne u medijima.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …