Milošević: Poreska policija će se baviti istragama o porijeklu imovine

Uprava prihoda i carina (UPC) i Ministarstvo finansija analiziraju zakonske mogućnosti formiranja poreske policije, koja bi otkrivala i sprečavala krivična djela protiv platnog prometa i utaje poreza, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor UPC Rade Milošević.

On je istakao da su do kraja godine planirane izmjene postojeće zakonske regulative, kako bi rad poreske policije bio utemeljen u zakonu.

– Neophodno je izvršiti izmjene u Zakonu o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, kao i u Zakoniku o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što je predstavljalo osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj sektor, dok je bio dio sistematizacije Poreske uprave, nije mogao sprovoditi svoje nadležnosti. Postojeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UPC naslijeđen je od prethodne administracije i njime nije predviđeno postojanje poreske policije – naveo je Milošević.

Kada bude usvojen zakon o porijeklu imovine, kako je istakao, poreska policija bi se bavila i istragama o porijeklu imovine.

– Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, poreska policija bi bila dužna da o tome obavijesti državnog tužioca i samoinicijativno ili po njegovom zahtjevu preduzme potrebne mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Identično kao i policija, izuzev ograničenja propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima – pojasnio je Milošević.

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …