Udarne vijesti

Sekulović stavio van snage Uredbu o dodjeli bagatelnih funkcionerskih stanova

Danas je održana Konstitutivna sjednica Komisije za stambena pitanja na kojoj su se članovi saglasili da Odluku o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera treba staviti van snage i pristupiti izradi nove, čiji bi kriterijumi bili pravičniji i jasno definisani, a rad Komisije što transparentniji.

Na konstitutivnoj sjednici Komisije, na čelu sa predsjednikom Komisije za stambena pitanja, savjetnikom predsjednika Vlade Sergejem Sekulovićem, članovi Komisije saglasili su se da bi dalje postupanje Komisije na osnovu postojeće odluke sa pravom bilo problematizovano, posebno u svjetlu Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije kojom je ukazano na niz spornih odredbi koje sadrži predmetna Odluka. Takođe, na sjednici je ukazano da je i pred Ustavnim sudom pokrenuto pitanje zakonitosti ove Odluke. U konačnom, iako je zakonom propisana mogućnost da Vlada rješava stambena pitanja funkcionera, do donošenja nove Odluke koja bi bila usklađena sa javnim interesima transparentnosti, Komisija je odlučila da predloži da se sporna Odluka stavi van snage.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Policajci će uvećane zarade primiti za jul

Želim da aktivno učestvujem u procesu unapređenja materijalnih i tehničkih uslova rada, kao i materijalnog …