Izabran projektant za dionicu Jadransko-jonskog koridora od Počitelja do Stoca

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine saopštile su da su izabrale projektanta za izradu idejnog i glavnog projekta dionice Jadransko-jonskog koridora od Počitelja do Stoca.

Za projektanta navedenog dijela Jadransko – jonskog koridora odabrana je grupa ponuđača, koju čine IGH d.o.o. Mostar, Institut IGH d.d. Zagreb i Integra d.o.o. Mostar. Ukupna vrijednost ovog ugovora koji se financira iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH je 6 miliona i 90.000 KM bez PDV-a.

Rok za izradu projektne dokumentacije je osamnaest mjeseci. Trasa dionice Počitelj – Stolac, ukupne dužine oko 23 kilometra, počinje od definiranog spoja s koridorom 5C, a u nastavku trasa ide obodom platoa “Dubrava”, iza naseljenih mjesta Gaj i Brijeg sve do dijela gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni “Habatnice”.

Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, na trasi su predviđena ukupno četiri mosta. Pored mostova, na ovom dijelu trase, predviđena su dva potputnjaka. Trasa prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih naselja. Na dionici je predviđeno odmorište Kruševo.

Od desetog kilometra trasa se penje prema tunelu (L= 990 m), te nastavlja sve do platoa gdje je predviđeno čvorište za Neum i Stolac. Na ovom dijelu trase predviđeno je pet potputnjaka, te jedan natputnjak u sklopu čvorišta “Neum – Stolac”.

Ukupna dužina Jadransko-jonske autoceste kroz BiH je 102,6 kilometara, a završava na granici s Crnom Gorom. Ovaj koridor je jedan od od prioritetnih infrastrukturnih projekata za BiH, a obzirom da prolazi kroz sedam zemalja ima i veliku regionalnu važnost. Ukupna dužina Jadransko – jonskog koridora je oko 1.100 km.

Klix

Provjerite slična mjesta

Predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact Award nagrade za 2024. godinu

Sa ponosom objavljujemo da je predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact …