Crna lista poreskih dužnika: Na čelu liste nekada slavna CG kompanija

Novi menadžment Uprave prihoda i carina Crne Gore primjenom preventivnih i kaznenih mjera, neselektivnim i sistematičnim pristupom, te preduzimanjem zakonom predviđenih postupaka doprinosi povećanju stepena fiskalne discipline i naplate budžetskih prihoda, odnosno preduzima aktivnosti u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.

U skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika (“Sl. list Crne Gore”, br. 075/21 od 08.07.2021.) UPC je objavila Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga sa presjekom na dan 30.april tekuće godine.

Lista sadrži 50 najvećih poreskih dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, 200 najvećih poreskih dužnika po ostalim poreskim oblicima i 100 najvećih poreskih dužnika za koje je pokrenut stečajnih postupak.

Na listi dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po visini duga na prvom mjestu su „13 jul – Plantaže“, slijede „Željeznički prevoz Crne Gore“, „Održavanje željezničkih voznih sredstava“, „Željeznička infrastruktura Crne Gore“, AD za hotelijerstvo i turizam „Vektra Boka“.

Na listi 200 najvećih poreskih dužnika najveći je preduzeće “Spic ronghe international (Montenegro) limited. Druga firma na listi je “Vektra Jakić, zatim, “Tehnoput“, „Aerodromi Crne Gore“, “Binex“.

Na listi dužnika u stečaju na prvom mjestu je „Montenegro Airlines“, slijede „Pantomarket“, „Radoje Dakić“, „Rudnici boksita“, „Zavod za izgradnju Bara“.

Uprava prihoda i carina Crne Gore u narednom periodu će odlučno, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim propisima, ali i kroz podsticanje partnerske atmosfere i podizanja svijesti o zajedničkom interesu urednog izmirivanja poreskih obaveza, preduzimati mjere kako bi se fiskalna disciplina podigla na viši nivo i kako bi se išlo u pravcu smanjivanja poreskog duga.

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …