Udarne vijesti

Nalaz DRI: Službenici Ministarstva ljetovali o trošku države

Državna revizorska institucija (DRI) dala je Ministarstvu ekonomije (MEK) negativno mišljenje na reviziju pravilnosti i uslovno mišljenje na finansijsku reviziju za 2020. godinu i dala ukupno 30 preporuka koje treba da realizuju novoformirano Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvo kapitalnih investicija. U pitanju je resor koji je u vladi Duška Markovića, tokom 2020. godine, vodila Dragica Sekulić, sadašnja poslanica DPS-a.

Taj resor je 4. decembra preuzeo Jakov Milatović.

DRI je utvrdila da su službenici tog resora ljetovali sa porodicama u julu i avgustu 2020. godine u hotelima Budvanske rivijere, da su subvencije u okviru programa podrške privredi i zaposlenima davali firmama koje su poreski dužnici, da su određene usluge plaćali bez adekvatne dokumentacije, kasnili sa IOPPD obracima, nijesu obračunavali doprinose za ugovore o djelu…

DRI je revizijom plaćanja sa budzetske pozicije – rashodi za službena putovanja, konstatovala nepravilnost prilikom plaćanja iznosa od 6,66 hiljada Budvanskoj rivijeri.

Kasnili sa IOPPD obrascima, nisu dostavili ugovore

Revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo ekonomije sačinjavalo i podnosilo IOPPD obrasce Poreskoj upravi u skladu sa članom 47 stav 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, s tim što iste nije predavala Poreskoj upravi u skladu sa rokovima definisanim članom 5 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje tj. do 15. u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec).

– U procesu revizije je konstatovano da su nejasni kriterijumi za davanje sredstava i da je potpuno netransparentno davanje sredstava iz budzeta za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije – piše u nalazu.

Državni revizori su konstatovali da im Ministarstvo ekonomskog razvoja nije pravovremeno dostavilo nijedan ugovor o koncesijama ni anekse na ugovore o koncesijama iz svoje nadležnosti, a bilo je u obavezi da to čini redovno.

– Sa ove pozicije – rashodi u okviru programa – administracija, Ministarstvo ekonomije je platilo troškove sedmodnevnog boravka i smještaja na bazi polupansiona/pansiona za službenike Ministarstva sa članovima njihovih porodica u periodu od 18. jula do 29. avgusta 2020. godine – navedeno je u izvještaju koji potpisuje član senata Zoran Jelić.

DRI je konstatovala da ovaj izdatak predstavlja nenamjensku potrošnju, jer nije u skladu sa Zakonom o budzetu, za njega ne postoji pravni osnov, niti rješenje isplatioca, pri čemu nije doneseno rješenje za službeno putovanje.

Dan

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

DPS Pljevlja: Rovčanin zamajava i vrijeđa inteligenciju građana Pljevlja

Nikad kraja egzibicijama i folirantskom pristupu Demokrata i njihovog predsjednika u Pljevljima. Skoro dvije godine …