Udarne vijesti

Moguć dolazak većeg broja izbjeglica iz Ukrajine

Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održana konstitutivna sjednica Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. Koordinaciono tijelo formirano je Odlukom Vlade Crne Gore, a na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Konstitutivnom sjednicom predsjedavao je v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance Miroslav Zeković, a prisustvovali su svi imenovani članovi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, kao i predstavnici međunarodnih partnerskih organizacija UNHCR-a, IOM-a i Crvenog krsta.
Zadaci Koordinacionog tijela su praćenje i koordiniranje aktivnostima i mjerama koje preduzimaju nadležni organi i institucije u cilju sprovođenja Odluke, odnosno radi ostvarivanja prava lica iz Ukrajine na primjeren smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obavezama, rad, spajanje porodice, isprave i pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu; saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave pravima izbjeglica i migranata i Crvenim krstom Crne Gore; preduzimanje aktivnosti radi revidiranja Plana djelovanja u slučaju mogućeg priliva izbjeglica i migranata; preduzimanje drugih aktivnosti od značaja za sprovođenje Odluke.
Sastanak je bio prilika da se napravi presjek realizovanih aktivnosti u smislu implementacije Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, kao i da se upoznaju sa svim pripremnim radnjama i aktivnostima organizovanih u cilju obezbjeđivanja primjerenog smještaja, prava na rad i zdravstvenog osiguranja licima iz Ukrajine, te svakodnevne komunikacije sa institucijama i međunarodnim partnerima.
Članovi koordinacionog tijela ukazali su na određenje izazove sa kojima se susreću njihove institucije u cilju sprovođenja Odluke, dati su predlozi i ponuđena konkretna rješenja u cilju humanijeg i efikasnijeg odgovora u novonastaloj situaciji.
Na sastanku su definisane osnovne smjernice za revidiranje Plana djelovanja u slučaju mogućeg većeg priliva izbjeglica i migranata, te su predstavnici institucija zaduženi da u kratkom vremenskom roku dostave neophodne informacije i kapacitete sa kojim raspolažu iz njihovih nadležnosti koje će biti uvrštene u navedeni Plan.
Koordinaciono tijelo je utvrdilo dalju dinamiku rada uz mogućnost angažovanja predstavnika drugih organa, institucija, nevladinih organizacija i drugih pravih i fizickih lica, radi sprovođenja Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.
Koordinaciono tijelo je jednoglasno utvrdilo veliki broj zaključaka kojima su predviđene konkretne aktivnosti i rokovi za realizaciju sa ciljem integrisanog upravljanja cijelim procesom zbrinjavanja ovih lica.
Predložen je dalji nastavak saradnje sa NVO sektorom kako bi se licima iz Ukrajine obezbijedile potrebne informacije neophodne za boravak i ostvarivanje prava i obaveza.
Koordinaciono tijelo nadležno za praćenje nadzora nad sprovođenjem Odluke, će nastaviti sa koordiniranjem aktivnosti i mjera drugih državnih organa i institucija uz podršku međunarodnih partnera i Crvenog krsta Crne Gore i isto voditi računa o zakonitosti i sistemskom upravljanju migracijama u Crnoj Gori.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Auto-putem do sada prošlo više od 320 hiljada vozila

Novom dionicom auto-puta, za prvih 18 dana avgusta, prošlo je 209.415 vozila, dok ukupan promet …