Udarne vijesti

Inspekcija naložila Bemaksu da poruši dio betonske baze

Kompaniji Bemaks stigao je nalog Direkcije za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da poruši dio neproizvodnog objekta betonske baze u naselju Cijevna jer je, kako piše u obrazloženju, izgrađen suprotno revidovanom glavnom projektu.

Da je dio objekta izgrađen suprotno revidovanom glavnom projektu utvrđeno je inspekcijskim nadzorom koji je 23. decembra prošle godine sproveo urbanističko-građevinski inspektor. Na rješenje inspektora 9. februara žalila se kompanija Bemaks tražeći da se poništi i predmet vrati na ponovni postupak. Međutim, Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 15. marta kao drugostepeni organ odbio je žalbu Bemaksa, pa je kompaniji jedino preostalo da se tužbom obrati Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana prijema rješenja.

U rješenju kojim se odbija žalba Bemaksa, koje potpisuje Olivera Živković, ovlašćeno lice u Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje je naznačeno da je ministarstvo utvrdilo da nije bilo povrede pravila postupka, te da je pravilno primijenjeno materijalno pravo.

Bemaks: Nemamo informaciju da nam je odbijena žalba

Da li su postupili po nalogu urbanističko-građevinskog inspektora i porušili dio betonske baze u naselju Cijevna, te da li će se žaliti Upravnom sudu s obzirom na to da je drugostepeni organ odbio njihovu žalbu na rješenje urbanističko-građevinskog inspektora pitali smo kompaniju Bemaks.

– Dobili smo 28. januara rješenje da porušimo dio neproizvodnog objekta u dijelu betonske baze na lokaciji Cijevna. Imajući u vidu da je u rješenju napravljena greška (dio objekta već ima građevinsku dozvolu), te da je u skladu sa Zakonom o legalizaciji dozvoljena legalizacija ovog objekta kao i da je pokrenut postupak njegove legalizacije, uložena je žalba na rješenje. Dobili smo 7. 03.2022. godine rješenje kojim se odlaže izvršenje prethodnog rješenja o rušenju. Nemamo informaciju da je drugostepeni organ odbio našu žalbu na rješenje urbanističko-građevinskgo inspektora. Tako da ili vi pišete odgovore na žalbe, ili ste napravili grešku, jer po nekoj logici prvo bi Bemaks trebalo da dobije odgovor na poslati zvanični dopis, a ne Dnevne novine „Dan“. Napominjemo da će kompanija Bmaks, kako je to i do sada bio slučaj, postupiti po bilo kojem izvršnom rješenju bilo kojeg državnog organa – poručuju iz Bemaksa.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …