Raspodjela državnih šuma privatnicima izazvala probleme

Drvoprerađivači su formirali radne grupe koje će zajednički predložiti uslove i kriterijume vrednovanja ponuda za učešće na javnom pozivu za davanje državnih šuma na korišćenje u tekućoj godini. Dvije radne grupe drvoprerađivača zastupaće interese velikih i malih drvoprerađivača i težiće da, predstavnicima resornog ministarstva i Uprave za šume, ponude na kraju jedinstvenu platformu.

Na sjednici Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore ocijenjeno je da je u skladu sa iskustvom iz prethodnih godina, raspodjela državnih šuma na korišćenje privrednim društvima izazvala probleme, pa je zato potrebno uraditi novi pravilnik kojim bi sva privredna društva koja uredno izmiruju poreze i doprinose, imala ravnopravne uslove na javnom pozivu i dobila količinu sirovine u odnosu na proizvodne kapacitete i broj zaposlenih radnika. Ovim bi se razriješio problem raspodjele šuma na korišćenje, sirovina usmjerila prema proizvodnim pogonima, povećala proizvodnja i koristili proizvodni kapaciteti, zaustavila preprodaja sirovine, povećala zaposlenost i drugo.

Goran Đalović, načelnik Direkcije za drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je istakao važnost ovog pitanja, te da će se prilikom njegovog rješavanja strikno voditi računa o zakonskom okviru, interesima privrede i države. Šume su državna imovina i Ministarstvo je saglasno da se sa Privrednom komorom zajednički traži najbolje rešenje za njihovu dodjelu drvoprerađivačima.

Privrednici ocjenjuju da su šume državni resurs koji mora služiti razvoju privrede i države. Neophodno je naći model dodjele koncesija koji će biti pravičan za sve i omogućiti i malim prerađivačima da dobiju sirovinu potrebnu za proizvodnju. Od strane pojedinih privrednika je iznijet stav da cijena treba da bude jedini kriterijum za dodjelu drvne mase dok su se drugi zalagali da se obavezno u obzir uzme i broj radnika.

Direktor uprave za šume Srđan Pejović smatra da je sistem koncesije imao razvojnu komponentu koja se međutim vremenom pretvorila u svoju suprotnost, te da kao takav ne postoji niti u Evropi ni u okruženju. Prema njegovim riječima, cijena kao jedino mjerilo za dodjelu šuma, značila bi njihovu aukcijsku prodaju bez razvojne komponente, dok su sa druge strane potrebni veći kapaciteti kontrole broja radnika koje kompanije prijavljuju na tenderima za dodjelu sirovine. Naglasio je da nikom nije cilj da se gase kompanije iz drvoprerade, već da se nađe način kako bi sigurno dobile potrebnu sirovinu, a jedan od načina je da Vlada subvencijama pomogne privrednike iz ovog sektora. Informisao je da je raskinut ugovor sa Vektrom Jakić, te da je već na prošlom tenderu bila data na koncesiju drvna masa oduzete ovoj kompaniji, a tako će biti i na budućim.

Na sjednici koju je vodio predsjednik Milovan Gojković, usvojeni su Izvještaj o radu Odbora u prethodnoj godini i Plan rada za 2022.

Razmotrena je Informacija o privrednim kretanjima u sektoru koju je prezentovao Goran Popović, sekretar Odbora. Na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase za 2021. godinu je iznosila 141.886 m3 i manja je za 38,69% u odnosu na prethodnu.

Ukupno ostvareni prihod po svim vidovima korišćenja šuma za 2021. iznosi 6,13 miliona eura, i manji je za 33,89% u odnosu na 2020. godinu. Uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 141,68 miliona eura, što predstavlja 17,68% ukupnog uvoza, a izvoz 38,96 miliona eura.

Provjerite slična mjesta

Vuković: Uredićemo dvorišta svih škola i vrtića i kupiti minibuseve za prevoz učenika

Pokret „Svi za naš GRAD“ na čelu sa dr Ivanom Vukovićem, predstavio je juče samo …