Stopirana legalizacija, nema upravljanja prostorom

Nepobitna je činjenica da stanje u kojem bilo koja država nema dva najvažnija planska dokumenta, ali ni državne smjernice razvoja arhitekture, nije pouzdana osnova za domaće ili strane investicije. Naravno, to je jedan od kriterijuma, pa je teško procijeniti njegov uticaj – kazao je Pobjedi predsjednik Komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore Novica Mitrović. Ističe da je Inženjerska komora imala već na početku primjedbe na sistem planiranja, koji se bazirao na planu generalne regulacije, ali one nijesu uvažene. Ističe da više nema vremena za eksperimente i da u oblasti planiranja i legalizacije treba hitno djelovati.

Legalizacija zaustavljena
Sada je, ističe, legalizacija zaustavljena zbog toga.

Za prostorni plan, koji je ipak u izradi, Mitrović smatra da dolazi nakon dugog perioda loše politike u oblasti planiranja prostora, koja je eskalirala nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji 2017. godine.

Stručna javnost je i prilikom usvajanja tog zakona upozoravala na njegovu neprimjenjivost, pa kao posljedicu imamo stanje da je prostorni plan istekao 2020. godine, da nemamo plan generalne regulacije, pa je sistem upravljanja prostorom u značajnoj mjeri ograničen – tvrdi Mitrović dodajući da je problem što nemamo strategiju prostornog razvoja, kao bazni strateški dokument, koji bi imao sve neophodne podatke za izradu prostornog plana.

Zbog toga što nemamo strategiju, tek početkom izrade prostornog plana se izrađuju i usklađuju studije za ključne oblasti kao što su zemljišna politika, razvoj naselja, turizam, ekonomski razvoj, kulturna dobra, seizmički rizik, infrastruktura, ekologija, životna sredina itd. Ovaj proces predugo traje i oduzima veliko vrijeme koje se kod izrade posljednjeg prostornog plana mjerilo godinama – naglašava Mitrović.

Strategije, kao polazne osnove za izradu prostornih planova, postoje u državama EU i, po njegovim riječima, u ogromnoj mjeri smanjuju vrijeme neophodno za izradu prostornih planova, te daju jasne smjernice za njihovu primjenu.

Mitrović ističe da nepostojanje planova negativno utiče na legalizaciju bespravnih objekata.

Taj se postupak sprovodi u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, koji je napravio nesagledive posljedice u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, pa je na neki način država izgubila monitoring u ovoj oblasti. Zakon iz 2017. je bez ikakve prethodne analize tehničkih mogućnosti predvidio donošenje plana generalne regulacije za tri, a kasnije za pet godina, ali je na kraju sve zaustavljeno – kaže Mitrović navodeći da je Inženjerska komora od početka isticala negativne posljedice baziranja sistema na planu generalne regulacije, ali te primjedbe nijesu uvažene.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Tačka na priču o pet miliona štete

Nekadašnji gradonačelnici Budve, Dragan Krapović i Marko Carević, i bivši načelnik opštinske Službe za naplatu …