Vlada: Značajno bolja realizacija kvartalnog budžeta

Vlada se upoznala sa Izvještajem o realizaciji Kapitalnog budžeta za drugi kvartal 2024. godine. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu za Kapitalni budžet su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.012.958,82 eura za realizaciju 332 aktivnosti (projekta)
ukupne procijenjene vrijednosti 2,9 milijardi eura, koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj i Uprave za kapitalne projekte. U prvih šest mjeseci za realizaciju Kapitalnog budžeta potrošeno je 61,2 miliona eura, ili 26 % od ukupno planiranog iznosa, od čega je 5,7 miliona plaćeno iz kredita, a 4,73 miliona iz EU donacija (IPA projekti). Imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine potrošeno 36,69 miliona eura (18 % od planiranog), tj. čak 24,5 miliona manje, dinamika izvršenja za prva dva kvartala tekuće godine poboljšana je za čak 66 %, konstatovano je u Izvještaju. Vlada će Izvještaj dostaviti Skupštini Crne Gore, shodno zaključku 11 Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa Osme sjednice održane 27. decembra 2023. godine

Provjerite slična mjesta

Dolar potonuo najniže u mjesec dana

Vrijednost dolara pala je i drugu uzastopnu sedmicu jer inflacija u SAD popušta, pa su …