Čarapić predložio izmjene Zakona o državnoj imovini: Svi investitori da mogu kupiti zakupljenu imovinu

Svi investitori koji zakupe državno zemljište odlukom Skupštine na periode do 90 godine, moći će da preprodaju i na druge načine otuđe objekte koje izgrade na tom zemljištu i samo zemljište, navedeno je u amandmanu na izmjene Zakona o državnoj imovini i amandman koji je Skupštini dostavio poslanik Pokreta “Evopa sad” Vasilije Čarapić.

Sadašnji zakon to je predviđao samo za turističke komplekse koji se izgrade na zakupljenom državnom zemljištu, a ukoliko se predlog usvoji tu privileguju bi imali i investitori koji ulažu i u sve druge djelatnosti – proizvodnju, trgovinu, saobraćaj, skladištenje…

Do sada su takve ugovore o zakupu imali investitori za tutističke komplekse na Svetom Stefanu i Miločeru, dva na Luštici, ostrvu Mamula i u Kumboru – Portonovi.

Čarapić drugim amandmanom predlaže i da se iz postojećeg zakona izbriše obaveza da se Državnom tužilaštvu po automatizmu dostavljaju ovakvi ugovori koji se odnose na državnu imovinu veće vrijednosti.

U sadašnjem zakonu piše: “Zaključeni ugovori o sticanju i raspolaganju nepokretnim stvarima i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini dostavljaju se Zaštitniku, Državnom tužilaštvu Crne Gore i Državnoj revizorskoj instituciji, u roku od 15 dana od dana ovjere”. Sada bi se dostavljali samo zaštitniku imovinsko-pravnih interesa države i Državnoj revizorskoj instituciji.

Sadašnji član 39 Zakona o državnoj imovini koji Čarapićev amandman želi promijeniti glasi: “Kad je predmet zakupa zemljište na kome je predviđena gradnja hotelsko-turističkog kompleksa, zakupodavac može dati saglasnost zakupcu-investitoru na otuđenje objekta izgrađenog na tom zemljištu, u skladu sa planskom dokumentacijom i ugovorom.

Njegov amandman glasi da se poslije riječi “kompleksa” dodaju riječi: “odnosno zemljište koje je odlukom Skupštine dato u zakup do 90 godina”, što bi značilo da bi se mogućnost otuđenja – prodaje izgrađenih objekata na državnom zemljište odnosila na sve investitore.

Veća prava za sve, a ne samo za pojedine

Čarapić je “Vijestima” kazao da bi se ova mogućnost koristila na buduće ugovore o zakupu, kao i da je ovu normu predložio zbog interesovanja investitora i iz drugih djelatnosti, a ne samo turizma, za ulaganje u Crnu Goru.

“Strani investitori koji dolaze žele da imaju sigurnost i da zaštite svoju investiciju. Ako bi neko odlukom Skupštine dobio pravo zakupa državnog zemljišta na 30 ili 90 godina i napravio višemilionsku investiciju u proizvodnji, skladištenju, trgovini…, zašto ne bi imao i pravo da te objekte uknjiži na sebe. Na primjer, ako bi ‘Lidl’ želio da dođe i da zakupi zemljište dok ne razvije biznis, zašto bi bilo sporno da ga kasnije kupi od države”, kazao je Čarapić.

On kaže da se ova izmjena zakona ne bi odnosila na zakupce Svetog Stefana, Miločera, Luštice, Mamule… jer su sve to hotelsko-turistički kompleksi čijim investitorima i postojeći zakon i tadašnji ugovori o zakupu omogućavaju da prodaje izgrađene objekte na državnom zemljištu, pa i zemljište ispod tih objekata.

Na pitanje zbog čega predlaže izmjenu zakona kojom više ne bi bila obaveza Vlade da Državnom tužilaštvu šalje takve ugovore o zakupu državne imovine veće vrijednosti, Čarapić kaže da je ta norma i do sada bila nepotrebna i da se radi o praktičnom usklađivanju sa nadležnostima državnog tužilaštva.

“Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države će imati te ugovore i moći će da ih provjerava. Nije potrebno da postoji unaprijed obaveza da se ugovor sa stranim investitorom šalje tužilaštvu. Tužilaštvo će i dalje imati svoje nadležnosti da po prijavi ili samoinicijativno pokrene postupak provjere takvog ugovora ako ima bilo kakve sumnje, ali nije dobro da investitora odmah izlažemo nekoj obaveznoj tužilačkoj istrazi”, kazao je Čarapić “Vijestima”.

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …