Radović: Moguće zatvaranje poglavlja 4 do kraja godine

Crna Gora do kraja godine ili u prvoj četvrtini naredne mogla bi da zatvori pregovaračko poglavlje 4, koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala. To je TVCG kazala guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović. Naglašava da ova institucija koordinira tri poglavlja u pregovorima sa EU, kao i da je dinamika koja postoji u crnogorskoj administraciji jedan od najvažnjih preduslova za ubrzanje procesa pristupanja Crne Gore EU.

Crna Gora u narednim mjesecima može očekivati konačnu odluku o članstvu u SEPA mehanizmu, poručila je guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović.

Nakon sastanaka u Briselu sa zvaničnicima Evropskog savjeta za platni promet, Direktorata Evropske komsije za finasijsku stabilnost, finansijske usluge i unije tržišta kapitala (FISMA), Direktorata za proširenje, kao i predstavnicima Bundesbanke i Evropske centralne banke, guvernerka Radović je naglasila da je jedna od glavnih tema bilo zatvaranje poglavlja koja su u nadležnosti CBCG i intenziviranje aktivnosti u poglavljima 4-Sloboda kretanja kapitala , 9 –Finansijske usluge i 17 – Ekonomska i monetarna unija.

„Dinamika koja postoji u crnogorskoj administraciji od strane regulatora, Vlade i u samom Parlamentu je jedan od ključnih preduslova za proces ubrzanja pristupanja Crne Gore EU. S druge strane aktivnosti CBCG u vrlo važne za integraciju u evropski ekonomski prostor“, kazala je guvernerka Radović.

Ističe da CBCG koordinira tri poglavlja u pregovorima sa EU, a učestvuje u devet.

„Kada govorimo o poglavlju koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala Crna Gora je učinila puno i vjerujem da ćemo na skorom sastanku tehničke prirode biti u prilici da usaglasimo tačan kranji rok. Nije nerealno isključiti mogućnost zatvaranja čak do kraja godine, ili u prvom kvartalu naredne“, najavila je Radović.

Što se tiče poglavlja devet, koje se odnosi na finansijske usluge, Radović ističe da se trenutno sarađuje sa Bundesbankom i Centralnom bankom Hrvatske na unaprjeđenju regulatornog okvira.

„Novopristižuća regulativa koja se usvaja svakonedjeljno na nivou EU je cilj koji se mora dostizati i gdje treba da budemo dosljedni u praćenju, ali i tu su pozitivne ocjene i crnogorski regulatorni okvir je u značajnom mjeri usklađen“, ocijenila je guvernerka CBCG.

Radović ističe da kada je u pitanju CBCG kao čelnica Nacionalnog savjeta za finansijsku stabilnost već predstojeći sastanak 19. jula biće prilika da i aktivnosti CBCG, kao i ostalih regulatora koji su bitni za dostizanje pune usklađenosti u poglavlju devet budu mapirane na najefikasniji način kako bi garantovao što skorije zatvaranje poglavlja.

Govoreći o poglavlju 17, koje između ostalog tretira i korišćenje eura kao valute, guvernerka podsjeća na činjenicu da Crna Gora praktično koristi euro od prvog dana od kada je euro uveden u EU ali da zbog toga postoji element gdje je potrebno napraviti derogaciju u sistemu kriterijuma iz Mastrihta koji se odnosi na devizni kurs, i to je predmet pregovora i odnosi se na saradnju pravnih timova i spremnost Komisje da Crnu Goru posmatra kao presedan.

„Vjerujem da je mogućnost koju imamo sada da isporučimo u reformama i usklađivanju regulative, a s druge strane vrlo pozitivan pristup zemalja članica jedinstvena prilika da Crna Gora bude pozitivna poruka i lijepo rješenje, ne samo u regionu već i istočnom susjedstvu“, zaključila je guvernerka Radović.

RTCG

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …