USSCG predlaže: Veći regres, topli obrok i jubilarne nagrade

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) predložiće da se uveća koeficijent složenosti koji je važan za obračun naknada za regres, topli obrok, ali i za jubilarne nagrade, dnevnice, jednokratne pomoći.

Zamjenica generalog sekretara Ivana Mihajlović Radiju Crne Gore (RCG) je kazala da očekuje da će se dijalog sa socijanlnim partnerima otvoriti na jesen, a do kraja godine i finalizovati pregovori, te konačno uvećati te nadoknade koje su od 2010-te godine iste.

Rastu troškovi života, inflacija u pojedinim periodima je i dvocifrena, uvećan je i PDV dva puta, ali poseban dio zarade već 14 godina je nepromjenjen. Regres je 165 eura i isplaćuje se u 12 rata ili mjesečno nepunih 14 eura, dok je topli obrok 27 i po. Osnova za obračun je vrijednost koeficijenta složenosti od 90 eura u bruto iznosu i to je utvrđeno Opštim kolektivnim ugovorom 2010-te koji su potpisali socijalni partneri na čelu sa tadašnjim premijerom Igorom Lukšićem. Unija slobodnih sindikata godinama predlaže da se ta vrijednost uveća iako nije, kaže za Radio Crne Gore zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović, tada bila potpisnica sporazuma.

“Pozitivnim propisima je predviđeno usklađivanje iznosa obračunske vrijednosti koeficijenta na nivou socijalnih partnera i to u odnosu na opšti nivo zarade u zemlji, rast inflacije, minimalne potrošačke korpe i drugih bitnih elemenata, obračunska vrijednost koeficijenta, nažalost, nije povećana ni u javnom niti privatnom sektoru skoro 15 godina. Unija se sa tom inicijativom, sada mogu da kažem, vladama obraćala godina unazad, međutim do danas nismo naišli na saglasnost drugih strana tim povodom”, prokomentarisala je Mihajlović.

Posljednju inicijativu za uvećanje vrijednosti koeficijenta Unija slobodnih sindikata dostavila je u februaru. Odgovora nema, pa će, jer to propisi dozvoljavaju, navodi Mihajlović, obnoviti prijedlog.

“I ono što ostaje jeste da vjerujemo da će naše inicijative konačno biti predmet socijalnog dijaloga i da ćemo u narednom periodu uspjeti da realizujemo zacrtane ciljeve, odnosno plan da povećamo obračunsku vrijednost koeficijenta koji je 14 godina na nivou od 90 eura u bruto iznosu”, poručila je zamjenica generalnog sekretara.

Uvećanje koeficijenta važno je ne samo za visinu regresa i toplog obroka, već i za jubilarne nagrade, jednokratne pomoći, ali i dnevnice za službena putovanja koje su već gotovo deceniju i po na nivou Crne Gore 18 eura.

“Stoga mi očekujemo da ćemo negdje s početka jeseni uspjeti da dobijemo saglasnost socijalnih partnera da otvorimo dijalog na ovu temu i da do kraja tekuće godine postignemo sporazum u vezi sa povećanjem ove vrijednosti koeficijenta, od kojeg, opet ponavljam ne zavisi samo startni dio zarade nego i brojna druga davanja”, navela je Mihajlović.

Naša sagovornica očekuje da će ovog puta socijalni partneri sindikata, dakle Vlada i poslodavci, kako kaže, imati sluha da se konačno obračunska vrijednost koeficijenta uveća, ne precizirajući koliko.

“I dalje ostajemo pri tome da nećemo iznositi vrijednost za koju mi smatramo da bi bila odgovarajuća u ovim uslovima, već ćemo to ostaviti za dijalog za koji zaista vjerujem da će se realizovati do kraja ove godine, onako kako nas na to obavezuju pozitivni propisi”, optimistična je Mihajlović.

Odgovor na pitanja o uvećanju posebnog dijela zarade, ali i ostalih nadoknada zatražili smo i u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Kako nam je rečeno naš zahtjev je u obradi, tako da ćemo priču na ovu temu nastaviti i narednih dana.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …