Svi servisi Poreske uprave od sjutra u funkciji

Obavještavamo građane i poreske obveznike da će svi servisi Poreske uprave od sjutra, 9. jula biti u punoj funkciji.

Prekid u radu sistema vezan za redovno održavanje i poboljšanje cjelokupnog sistema je otklonjen, a za sve obaveze vezane za predaju prijava/izvještaja koje nijesu mogle biti izvršene u zakonski predviđenom roku, Poreska uprava pomjera rok za predaju.
Prijava PDV-a za obračunski period jun 2024. godine predata od 15. do 21. jula smatraće se blagovremeno predatom prijavom.

Prijava IOPPD za obračunski period jun 2024. godine predata od 15. do 21. jula smatraće se blagovremeno predatom prijavom.

Revizorski izvještaj za 2023. godinu predat u periodu od 30. juna do 21. jula smatraće se blagovremeno predatim.

Naglašavamo da su poreski obveznici dužni su da svoju utvrđenu obavezu po osnovu prijave PDV- a i IOPPD izvještaja uplate u propisanom roku, tj. do 15. jula.

Zahvaljujemo još jednom svim poreskim obveznicima i građanima na razumijevanju i strpljenju.

Provjerite slična mjesta

Nagrađuju turiste koji koriste javni prevoz, mogu dobiti besplatnu kafu ili kartu za muzej

Danska prijestolnica Kopenhagen pokrenula je nova inicijativa kojom želi “natjerati” turiste da više koriste ekološke …