Nabavka vozova čeka konsultanta

Tender za nabavku tri voza za potrebe Željezničkog prevoza raspisaće se nakon odabira konsultanata koji će ga sa tom firmom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) sprovesti u dvije faze.

Ugovorom o kreditu od 30 miliona eura koji je ŽPCG potpisala sa EBRD, planirano je da se kompletan projekat završi u roku od tri godine, uključujući sprovođenje i realizaciju tendera, isporuku i testiranje vozova na domaćim prugama.

To je “Vijestima” zvanično rečeno iz državne željezničke kompanije, uz napomenu da će se cjelokupan proces sprovoditi po pravililma i uz monitoring EBRD.

U ŽPCG-u kroz ovaj kredit za koji garantuje crnogorska Vlada, planiraju da kupe tri seta četvorodjelnih elektromotornih garnitura (EMV) kako bi unaprijedili vozni park.

Navode da vjeruju da će se zajmom obezbijediti dovoljno novca za nabavku vozova, rezervnih djelova, opreme, dijagnostike, garantnog i postgarantnog perioda njihovog održavanja.

“Povlačenja sredstava iz kredita će se vršiti u skladu sa dinamikom koja će biti predviđena tenderskom dokumentacijom i ugovorom sa budućim odabranim proizvođačem vozova. Tender će biti raspisan nakon odabira konsultanata koji će zajedno sa predstavnicima preduzeća sprovesti dvofazni otvoreni tenderski postupak u skladu sa politikom i pravilima javnih nabavki EBRD banke”, kazali su iz ŽPCG.

ŽPCG će kredit vraćati u dvije godišnje rate na period od 12 godina, uz grejs period od tri godine. Kamata iznosi 1 odsto uz šestomjesečnu referentnu kamatnu stopu (EURIBOR), dok će u slučaju da kompanija ne bude mogla da vraća kredit, on pasti na teret državnog budžeta jer je, prema ugovoru o garanciji, država primarni obveznik za sva plaćanja i izvršenje obaveza.

Kada je u pitanju procijenjena vrijednost jednog seta ovih vozova, iz ŽPCG su naveli da je posljednjih godina došlo do značajnog povećanja cijena pa je nezahvalno davati tačnu procjenu.

“U svakom slučaju, cijena će se izdefinisati tokom finansijske evaluacije tenderskog postupka na kojem će svi zainteresovani ponuđači imati priliku da dostave svoje ponude. Potraživaće se novi vozovi ćija će proizvodnja započeti nakon što se potpiše ugovor sa izabranim ponuđačem. Takođe napominjemo da prilikom nabavke vozova, oni moraju biti tehnički usklađeni sa karakteristikama željezničke infrastrukture u Crnoj Gori”, naveli su iz ŽPCG.

Pojasnili su da će se novac obezbijediti kroz dugoročni Ugovor o obaveznom javnom prevozu (PSO), dok je novac za konsultante za tehničku podršku za nabavku vozova, pravnu podršku za izradu dugoročnog PSO ugovora, za institucionalnu podršku za korporativno jačanje, obezbijeđen iz bespovratnog granta IPA fondova i Fonda akcionara EBRD.

U informaciji koju je krajem juna usvojila Vlada, navodi se da se na osnovu procjene prihoda i rashoda za naredni trogodišnji period, očekuje da će ŽPCG poslovati sa pozitivnim rezultatom. Ova kompanija je ipak u prva tri mjeseca ove godine ostvarila gubitak od 305 hiljada eura, dok im je ukupan akumulirani gubitak na kraju marta, po podacima Montenegroberze, bio 25,9 miliona eura.

“Kupovina novih vozila smanjiće operativne troškove i povećati prihode ŽPCG-a, što će doprinijeti finansijskoj održivosti preduzeća.. Novi vozni park zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju, projekat će značajno smanjiti ugljenični otisak željezničkog prevoza”, piše u tom dokumentu.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …