Delegacija CBCG na čelu sa guvernerkom dr Irenom Radović u posjeti Briselu

Delegacija Centralne banke Crne Gore, predvođena guvernerkom dr Irenom Radović, boravila je u radnoj posjeti Briselu gdje je imala niz važnih sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija. Guvernerka Radović sastala se sa generalnim direktorom Evropskog savjeta za plaćanja (EPC), Đorđom Andreolijem i generalnim direktorom Direktorata za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA), Džonom Beriganom.
Na sastanku sa generalnim direktorom Andreolijem razgovarano je o zahtjevu za pristupanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA koji je CBCG, u ime Države, 1. jula predala Evropskom savjetu za plaćanja, kao i o koracima koji predstoje u ovom procesu. Bilo je riječi i o potrebi nastavka saradnje između CBCG i EPC na planu pripreme banaka u Crnoj Gori za priključenje na SEPA platne šeme.
Na sastanku sa generalnim direktorom DG FISMA takođe je razgovarano o preduzetim aktivnostima na planu pristupanja Crne Gore SEPA. „Podnošenju formalnog zahtjeva prethodile su intenzivne aktivnosti CBCG, ostalih regulatora, Vlade i Skupštine Crne Gore na usaglašavanju domaće regulative sa pravnom tekovinom EU u oblasti platnih usluga, poslovanja kreditnih institucija, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, slobodnog kretanja kapitala i zaštite podataka o ličnosti“, kazala je guvernerka i dodala da će CBCG nastaviti da radi na daljoj modernizaciji platnog sistema, stvarajući povoljne uslove za ekonomski rast i razvoj zemlje.
„Impresionirani smo aktivnostima koje ste sproveli, a posebno činjenicom da su one realizovane u izuzetno kratkom roku“, kazao je direktor Berigan. Uputivši čestitke CBCG i Crnoj Gori za uspješno finalizovanje prve faze procesa, Berigan je kazao da će Evropska komisija, zajedno sa EPC-om, u narednim mjesecima aktivno razmatrati crnogorsku aplikaciju, a potom donijeti i konačnu odluku o članstvu.
Pored značajnih benefita za crnogorske građane, preduzeća i državu, u vidu bržih, sigurnijih i višestruko jeftinijih međunarodnih plaćanja, članstvo u SEPA imaće pozitivne efekte na unapređenje crnogorskog finansijskog ekosistema i podstaći će ekonomsku integraciju, saglasili su se sagovornici i izrazili očekivanje da će pristupanje SEPA Crnu Goru dodatno približiti punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
U okviru posjete Briselu, delegacija CBCG sastala se i sa Marie-Therese Gold, šeficom kancelarije Bundesbanke u Briselu koja funkcioniše u okviru organizacije House of the Euro, koju je u novembru 2023. godine otvorila predsjednica Evropske centralne banke, Kristin Lagard. Ova organizacija funkcioniše kao predstavništvo Evropske centralne banke i centralnih banaka eurozone i služi kao platforma za unapređenje njihove saradnje i razmjenu informacija, iskustava i najboljih praksi. Na ovom sastanku razmijenjena su iskustva CBCG i Bundesbanke i pohvaljeni su napori CBCG usmjereni na snaženje bankarske regulative i očuvanje finansijske stabilnosti Crne Gore.
U nastavku dana, guvernerka će se sresti i sa generalnim direktorom Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), Hert Janom Kopmanom.
Posjeta delegacije CBCG Briselu predstavlja još jedan korak ka daljem uvezivanju Crne Gore u evropski ekonomski prostor i potvrđuje snažnu posvećenost ove institucije evropskim integracijama i stabilnosti crnogorskog finansijskog sistema.

Provjerite slična mjesta

Otvorena e-mail adresa za provjeravanje uplaćenih doprinosa

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, formiralo …