Kriminal u digitalnom prostoru: Koliko je pravosuđe Crne Gore spremno na nove izazove sajber kriminala? 

(05. jul 2024. godine, Podgorica) Nove tehnologije postale su neizostavan dio organizovanog kriminala u Crnoj Gori, što zahtijeva nove pristupe u istraživanju i dokazivanju ovih krivičnih djela. Nedostaci zakonskog okvira, te manjak resursa i stručnjaka, predstavljaju glavne prepreke za pravosudne i istražne organe u suočavanju sa kriminalom u digitalnom prostoru. Ipak, posljednjih godina postignut je značajan napredak u ovoj oblasti, istaknuto je na stručnom seminaru “Sajber kriminal i korišćenje informacijsko-komunikacionih tehnologija u istragama krivičnih djela s akcentom na kriptovane komunikacije”, koji je održan u Podgorici.

AIRE centar i Centar za edukaciju u sudstvu i tužilaštvu Crne Gore, uz podršku britanske Vlade, okupili su ključne predstavnike pravosuđa i policije, te stručnjake iz Crne Gore i regiona.

Digitalizacija utiče na sve aspekte modernog života, što takođe podrazumijeva organizovani kriminal, budući da sve veći broj kriminalaca koristi tehnologiju za planiranje i počinjenje krivičnih djela, pokazala su istraživanja AIRE centra. 

“Kriptovane komunikacione aplikacije dostupne su svima i olakšavaju razmjenu informacija i trgovinu ilegalnim proizvodima, poput narkotika i oružja. Pored toga, kompjuterski zločini, poput DDoS napada, BEC prevara i phishinga, imaju široke sigurnosne i ekonomske implikacije, te pogađaju kako privatne kompanije, tako i vladine institucije i građane. U konačnom, i kriptovalute sve češće se dovode u vezu s krivičnim djelima, posebno kada je riječ o pranju novca ili skrivanju nezakonito stečene imovine”, kazala je Đina Popović, projektna menadžerka AIRE centra. 

“Dok, s jedne strane, digitalni razvoj donosi nove izazove za pravosuđe, s druge strane, sve veća zastupljenost tehnologije otvara i nove mogućnosti za korišćenje elektronskih dokaza i informacija. AIRE centar nastaviće da podržava pravosuđe Crne Gore i regiona na tom putu”, zaključila je Popović.

Ovaj seminar pružio je priliku za okupljanje stručnjaka iz Crne Gore i regiona u cilju razmjene znanja i iskustva. Među predavačima bili su Vesna Pean, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore, Zlatko Knežević, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u penziji i konsultant AIRE centra, Jakša Backović, viši policijski inspektor Uprave policije Crne Gore, Bojan Nedović, IT ekspert Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Stanoje Rnić, istražitelj za sajber kriminal i izvršni direktor Archibald fondacije, Stefan Živković, blokčejn forenzički analitičar iz Rexxfielda, i Armin Selmanović, državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Zlatko Knežević poručio je da zločini u digitalnom prostoru više nisu daleka budućnost, već sadašnjost za koju je konferencija obučila učesnike. 

“Ova trodnevna konferencija je donijela izuzetan rezultat u ostvarivanju međusobne saradnje, ali i otkrivanju savremene sinteze novih tehnologija i krivičnog postupka. Govorili smo o načinu djelovanja novog vida kriminala koji sve više zloupotrebljava digitalne tehnologije, te o borbi protiv tog kriminala sa fokusom na digitalne forenzike, tužilačko postupanje, i studijsko odlučivanje, što je otvorilo potpuno novo polje saradnje”, kazao je Knežević. 

Neizostavan segment napretka leži u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija, kako bi se unaprijedila svaka karika lanca pravde, te poboljšala međuinstitucionalna i međunarodna saradnju, što je ključno kako bi se na vrijeme reagovalo, a u konačnom i odvratilo od ovakvih zločina u budućnosti.

„Moderna tehnologija i informatička revolucija je doprinijela poboljšanju kvaliteta života, pa nam je sada nemoguće zamisliti svakodnevicu bez podrške koju nam pružaju informacione tehnologije. S druge strane, ovaj ubrzani razvoj je proizveo i negativne posledice kao što je kriminalitet u oblasti informacionih tehnologija koji je stalno u porastu. Sve je više krivičnih djela učinjenih putem interneta i informacionih tehnologija, tako da je ovaj vid kriminala postao ne samo nacionalni već i globalni problem”, kazala je Maša Adžić, v.d. direktorice Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore.

“Da bi sudije i tužioci mogli adekvatno odgovoriti na prijetnje od sajber kriminala i na zloupotrebe računarskih sistema i kako bi bili spremni da na pravi način koriste elektronske dokaze, neophodna je stalna edukacija i unaprjeđenje znanja iz ove oblasti“, zaključila je Adžić.

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …