Poreska uprava: Katanac na sedam objekata

Poreski inspektori intenzivno prate regularnost poslovanja svih poreskih obveznika, a u narednim mjesecima poseban akcenat biće na turističkim centrima u južnim i sjevernim opštinama.
Tokom ljetnje turističke sezone fokus je na ugostiteljskoj i trgovinskoj djelatnosti, izdavaocima smještaja kao i obveznicima koji obavljaju djelatnost na „otvorenom“ prostoru: plažni barovi, izdavaoci plažnog mobilijara, turistički prevoz brodom, rafting i drugi.
Podsjećamo da su izdavaoci smještaja obveznici fiskalizacije, te da će Poreska uprava (PU) pojačati inspekcijske kontrole tih poreskih obveznika u ovom periodu. Takođe, PU prati evidentiranje prometa analizom podataka iz sistema elektronske fiskalizacije, svako naobičajeno odstupanje u sistemu u evidentiranju prometa iniciraće kontrolu.
Poreski inspektori su u periodu od početka maja do kraja juna ove godine obavili 685 provjera regularnosti poslovanja obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 75. Po tom osnovu je izdato 109 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 393 hiljade eura.
Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 232.566 eura, od čega je naplaćeno 184.966 eura ili 79,53 odsto. Naplata novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana (umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima).
U izvještajnom periodu, od 1. maja do 30. juna kod 7 poreskih obveznika je izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.
Utvrđene nepravilnosti odnose se na neevidentiranje prometa roba i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, neprijavljivanje zaposlenih i obavljanja djelatnosti bez opšte poreske registracije.
Cilj PU je unapređenje komunikacije i jačanje odnosa povjerenja sa poreskim obveznicima koji svoj doprinos mogu dati kroz dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza, što podrazumijeva prijavljivanje prihoda, podnošenje propisanih prijava i plaćanje poreza u propisanim rokovima.

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …