Pod lupom rad tužilaca u predmetima o napadima na novinare

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković izdao je obavezno uputstvo rukovodiocima državnih tužilaštava i državnim tužiocima, naglašavajući potrebu za intenziviranjem istraga u slučajevima napada na novinare i njihovu imovinu. Uputstvo obuhvata detaljne smjernice za poboljšanje elemenata istraga, utvrđivanje odgovornosti za dugotrajne ili nedjelotvorne istrage, te bolju saradnju s Komisijom za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

“Ovaj potez predstavlja značajan iskorak u postizanju zakonitosti, djelotvornosti i jednoobraznosti u radu državnih tužilaštava u predmetima koji se tiču ugrožavanja sigurnosti novinara,” navodi se u posljednjem Izvještaju o radu Komisije koja je zadužena za praćenje istraga o napadima na novinare. 

Ključne preporuke i obavezna uputstva uključuju i reviziju dugotrajnih istraga, pa tako Komisija preporučuje rukovodiocima tužilaštava da pregledaju sve predmete napada na novinare koji traju dugo ili su nedjelotvorni i preduzmu potrebne radnje kako bi ih pokrenuli s mrtve tačke.

“Komisija preporučuje da vrhovni državni tužilac i rukovodioci nadležnih Viših državnih tužilaštava razmotre i mogućnost da pojedine predmete u kojima istraga dugo traje ili je nedjelotvorna, povjere drugim tužiocima u tom tužilaštvu ili drugim državnim tužilaštvima u skladu sa zakonom”, navodi se u Izvještaju.

Uputstvo nalaže rukovodiocima tužilaštava da daju pisana obavezna uputstva i preduzmu druge zakonom predviđene radnje u ovim slučajevima.

Komisija preporučuje neposredan nadzor nad svim predmetima napada na novinare i imovinu medija. Uputstvo zahtijeva da rukovodioci u slučajevima zastarjelosti krivičnog gonjenja zatraže od državnih tužilaca detaljno objašnjenje razloga zastare i o tome obavijeste Vrhovnog državnog tužioca.

“Komisija preporučuje Vrhovnom državnom tužilaštvu i nadležnim Višim tužilaštvima da izvrše neposredan nadzor nad svim predmetima napada na novinare i imovinu medija, i ako u istragama koje dugo traju ili su nedjelotvorne utvrde da za to postoji osnovana sumnja, u skladu sa zakonom podnesu predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Tužilačkom savjetu, ili utvrde da li je bilo propusta u postupanju nadležnih državnih tužilaca”, kaže se u Izvještaju.

Komisija podsjeća i na svoju preporuku iz prethodnog izvještaja da nadležna tužilaštva preispitaju sve istrage koje dugo traju ili su nedjelotvorne, uključujući istragu ubistva Duška Jovanovića, te da iskoriste sve zakonske mogućnosti (obavezujuća uputstva, oduzimanje predmeta i davanje u rad drugom užiocu/tužilaštvu itd.) i da nadležna tužilaštva i policija utvrde odgovornost za odugovlačenje i edjelotvornost takvih istraga.

Komisija je u nekoliko pojedinačnih izvještaja do sada utvrdila da su pojedini tužioci u istragama, koje su nedjelotvorne i dugo traju, u više navrata slala policiji uopštene naloge da preduzmu mjere i radnje na identifikovanju počinilaca krivičnih djela i prikupljanje dokaza u vezi sa napadima na novinare, kao i više urgencija sa istovjetnim uopštenim nalozima obično nakon nekoliko mjeseci. Policija je uopšteno odgovarala da preduzima mjere i radnje i prikuplja dokaze a na neke urgencije uopšte nije odgovarala.

“Komisija konstatuje da se ovakvim dopisima ne doprinosi napretku u ovakvim istragama, već samo ostavlja pogrešan utisak da se one kako-tako vode. Komisija preporučuje Vrhovnom  državnom tužilaštvu da preporuči/naloži rukovodiocima državnih tužilaštava da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preporuče/obavežu državne tužioce da prilikom davanja ovakvih naloga policiji preporuče/nalože preduzimanje konkretnih mjera i radnji i tako aktivno učestvuju u istragama, kao i da zahtijevaju od policije da im detaljno i precizno odgovore koje su mjere i radnje preduzeli i koji su dokazi prikupljeni po tim nalozima tužilaca”, ističe se u izvještaju.

Izdato je i obavezno uputstvo da se u predmetima koji su formirani protiv NN učinilaca (,KTN“) ovlašćenim policijskim službenicima daju nalozi za preduzimanje konkretnih mjera i radnji, na koji način bi se obezbijedilo aktivno učešće državnih tužilaca u izviđajima/istragama i da zahtijevaju od policije detaljne i precizne odgovore o tome koje su mjere i radnje preduzeli i koji su dokazi prikupljeni po datim nalozima.

Komisija preporučuje da se svi osumnjičeni i svi svjedoci ili građani koji se ispituju u vezi postojanja sumnji u izvršenje krivičnih djela i prekršaja učinjenih na štetu novinara, medija i njihove imovine, obavezno snimaju audio ili i audio-vizelno u svim fazama postupka uključujući tu i izviđaj i saslušanja od strane policije i tužilaštva prilikom davanja izjava, postavljanja pitanja od strane službenih lica i davanja odgovora.

“U obaveznom uputstvu VDT-a nije tretirana ova preporuka Komisije. Od predstavnika državnih organa, članova Komisije, Komisija je obaviještena da, osim u Specijalnom tužilaštvu nedostaju tehnička sredstva za ispunjavanje ove preporuke Komisije”, kaže se u Izvještaju.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …