Spajić najavio Fiskalnu strategiju za 20 dana u kojoj će biti i “Evropa sad 2”

Premijer Milojko Spajić najavio da će se Fiskalna strategija naći na javnoj raspravi u narednih 15 do 20 dana.

On je to naveo u odgovoru poslaniku Demokratske narodne partije (DNP) Milun Zogović koi je pitao Spajića da li je zadovoljan dinamikom sprovođenja programa “Evropa sad 2”, te koji je krajnji rok za implementaciju svih mjera iz programa. Zogović je pitao i da li su neosnovane medijske najave da je ukidanje penzijskih doprinosa i reforma Fonda penzijsko invalidskog osiguranja neophodan preduslov za punu implementaciju programa “Evropa sad 2”?

Vladina Služba za odnose sa javnošću poslala je medijima odgovore Spajića na pitanja poslanika, iako Premijerski sat danas nije održan. Poslanici DPS-a blokirali su govornicu ne dozvoljavajući održavanje Premijerskog sata nakon čega je predsjednik parlamenta Andrija Mandić zaključio sjednicu i najavio održavanje novog Premijerskog sata.

“Poštujući zakonske propise, Fiskalnu strategiju, koju Crna Gora nema još od 2021. godine, pripremićemo i ponuditi cjelokupnoj javnosti na raspravu u narednih 15-20 dana. Upravo Fiskalna strategija sadržaće sve mjere fiskalne politike 44. Vlade, uključujući ‘Evropu sad 2’. Kao što ste upoznati ‘Evropa sad 2’ u svojoj osnovi sadrži viziju smanjenja poreskog opterećenja na rad i povećanje minimalne i prosječne zarade, te samim tim zahtijeva poštovanje socijalnog dijaloga odnosno donošenje odluka na bazi tripartitnog dijaloga Vlade, sindikata i poslodavaca”, naveo je Spajić.

Dodao je da Fiskalnu strategiju usvaja Skupština, te da mora konstatovati da ovakve reforme moraju zavrijediti opštu društvenu saglasnost, koju smo postigli i prilikom usvajanja programa “Evropa sad 1”.

Fiskalna strategija je bila najavljena do kraja marta, pa do kraja juna, tako da je ovo sada njeno treće odlaganje.

Spajić je rekao da fiskalnu strategiju usvaja Skupština, te da mora konstatovati da ovakve reforme moraju zavrijediti opštu društvenu saglasnost, koja je postigbuta i prilikom usvajanja programa “Evropa sad 1”.

Spajić je poručio da doprinosi za penzijsko i invlidsko osiguranje neće biti ukinuti već umanjeni dok će Fond penzijskog i invalidskog osiguranja nastaviti da funkcioniše kao i do sada kada se finansiranje penzija vrši u sklopu prvog penzionog stuba.

“U dogledno vrijeme, kao što je to u određenim krugovima u javnosti prezentovano, ne planiramo korišćenje drugog (II) penzionog stuba koji podrazummijeva da zaposleni vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje”.

Odgovarajući da li je zadovoljan dinamikom sprovođenja programa “Evropa sad 2”, Spajić je podsjetio daj e samo dva mjeseca od konstituisanja aktuelne Vlade, Skupština usvojila Zakon o budžetu Crne Gore i Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je minimalna penzija povećana na 450 eura.

“Tada smo u Parlamentu, od dijela poslanika, čuli da povećanje minimalne penzije nije održivo, da ćemo ga finansirati iz zaduženja, iz povećanja opšte stope PDV-a, iz prodaje Elektroprivrede Crne Gore i sl. Danas, nakon isplate uvećane penzije za pet mjeseci ove godine, svjedočimo da su sva ta ‘predviđanja’ bila netačna. Za period januar-maj ostvaren je suficit budžeta dok su prihodi veći kako od prošle godine tako i od planiranih. Kao što sam rekao i prilikom usvajanja Zakona o budžetu za 2024. godinu, nijedan cent zaduženja nije niti će biti iskorišćen za potrebe isplate penzija ili bilo kojeg drugog tekućeg troška već isključivo za otplatu starih dugova i finansiranje infrastrukturnih projekata”.

Premijer je dodao da je prvi dio programa namijenjen unapređenju standarda penzionera ispunjen i da slijedi dio programa usmjerenog na unapređenje standarda svih zaposlenih u Crnoj Gori.

“Potencirao bih ‘svih’ jer smo od strane prethodne Vlade svjedočili povećanju zarada samo za jednu kategoriju zaposlenih a to su zaposleni u javnoj upravi. Zato sada imamo još veći disbalans na tržištu rada, budući da je privreda ostala po strani, a da su privrednici upravo oni koji pune Budžet”, kazao je Spajić.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …