Viele Euro Geldscheine

Budžet za pet mjeseci: Rezultati za 174 miliona eura bolji od plana

U prvih pet mjeseci ove godine ostvaren je suficit budžeta od 33,1 miliona eura, što je za oko 174 miliona bolji rezutat od plana za posmatrani period, navodi se u Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – maj ove godine, koji je objavilo Ministarstvo finansija.

„Uzimajući u obzir ostvarene prihode i rashode u posmatranom periodu, ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 33,1 milion eura, odnosno na nivou od 0,5% procijenjenog BDP-a, što je u poređenju sa planom, koji predviđa ostvarenje deficita od 141 milion eura, za 174,2 miliona eura bolji rezutat od plana za posmatrani period. U maju je ostvaren deficit budžeta u iznosu od 21,6 miliona eura, što je niže ostvaren deficit od plana 18 miliona eura“, stoji u izvještaju.

Kako navode prihodi budžeta za pet mjeseci ove godine iznosili su 1.089.400.000 eura ili 15,5% procijenjenog BDP-a (7.034,0 miliona eura, što je u odnosu na isti period prethodne godine veće za 105,4 miliona eura ili 10,7%.

„U poređenju sa planom za period januar-maj, prihodi budžeta veći su za 77,6 miliona eura ili 7,7%. Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za pet mjeseci 2024. godine u odnosu na posmatrani period 2023. godine veći su za 174,5 miliona euraili 19,2%“, podaci su iz izvještaja.
U periodu januar-maj, najznačajniji rast bilježe: porez na dobit pravnih lica koji je ostvaren u iznosu od 185,7 miliona eura što je 49,6 miliona ili 36,4% veće u odnosu na plan i 58,8 miliona ili 46,3% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine.

Pored toga porez na dohodak fizičkih lica koji je ostvaren u iznosu od 32,1 miliona eura što je 7,5 miliona eura ili 30,5% veće u odnosu na plan i 11,9 miliona ili 58,7% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine, pored toga doprinosi koji su ostvareni u iznosu od 217,4 miliona eura što je 14,2 miliona eura ili 7% veće u odnosu na plan i 24 miliona eura ili 12,4% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine.

Prihodi od akciza u navedenom periodu iznosili su 125,6 miliona eura, što je u odnosu na plan za period januar-maj veće za tri miliona ili 2,5%, dok su za 17,3 miliona eura ili 16% veće u odnosu na isti period 2023. godine.

„Na drugoj strani, neznatno odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je kod kategorije prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost koji su za pet mjeseci naplaćeni u ukupnom iznosu od 435,1 miliona eura što je za 46,6 miliona eura ili 12% veće u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u poređenju sa planom za period januar-maj ova kategorija prihoda manja za 1,9 miliona eura ili 0,4%. Na naplatu prihoda od Poreza na dodatu vrijednost u neto iznosu uticala je dinamika povraćaja PDV-a koja je od početka godine ubrzana od strane Poreske uprave“, navodi se u dokumentu koji je objavilo Ministarstvo finansija.

Kako navode, važno je naglasiti razloge odstupanja prihoda budžeta od PDV-a, jer je neophodno uzeti u obzir akumulirani broj zahtjeva privrede za povraćaj PDV-a.

„Naime, Poreska uprava je od januara mjeseca intenzivirala aktivnosti na kontroli i obradi ovih zahtjeva i ubrzala dinamiku povraćaja od početka 2024. godine i navedeno u značajnoj mjeri utiče na stimulisanje poslovnog ambijenta i ukidanje biznis barijera u privredi. U tom kontekstu, za period janar-maj (zaključno sa 30.05.2024. godine) povraćaj PDV-a bio je veći za oko 45% u odnosu na posmatrani period 2023. godine. Samo u maju mjesecu povraćaj PDV-a je bio veći za oko 79%, u odnosu na isti mjesec 2023. godine“, navodi se u izvještaju.

Pored navedenog, kako je saopšteno, ostali prihodi bilježe rast u odnosu na plan za 2,8 miliona eura ili 10,4% a dominantno kao rezultat: izvršenih uplata CBCG za dobit iz 2022. i 2023. godine u iznosu od ukupno 9,1 miliona eura, povraćaja sredstava po osnovu projekta podrške za COVID 19 u iznosu od tri miliona eura, kao i po osnovu Programa ekonomskog državljanstva, u iznosu od 3,1 miliona eura.

„Navedena kategorija prihoda budžeta manja je u odnosu na isti period prethodne godine za 19,8 miliona eurai ili 39,6%, prvenstveno usljed značajnog iznosa jednokratnih prihoda u prvih pet mjeseci 2023. godine“, podaci iz izvještaja.

Prihodi budžeta u maju iznosili su 193,3 miliona euram i veći su za 6,6 miliona eura ili 3,5% u odnosu na isti mjesec 2023. godine. Majski prihodi su ostvareni u iznosu nižem od plana za maj mjesec, u iznosu od 9,1 miliona eura ili 4,5%, pokazuje izvještaj.

„Izdaci budžeta za period januar – maj ove godine iznosili su 1.056,4 miliona eura ili 15% procijenjenog BDP-a i manji su za 96,9 miliona eura ili 8,4% u odnosu na planirane. U odnosu na isti period prethodne godine, izdaci su veći 183.3 miliona eura, ili 20.7% i najveće odstupanje je kod izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dominantno zbog povećanja minimalne penzije, transfera institucijama i značajnije kod institucija javnog zdravlja, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade (usvajanje granskih kolektivnih ugovora kojima su povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru u 2023. godini)“, stoji u dokumentu Ministarsva finansija.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Otvorena e-mail adresa za provjeravanje uplaćenih doprinosa

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, formiralo …