Guvernerka Radović na godišnjem sastanku Banke za međunarodna poravnanja

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović prisustvovala je godišnjem generalnom sastanku Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements – BIS), koji je 29. i 30. juna održan u Bazelu.

Na godišnjem sastanku BIS-a, kome su prisustvovali guverneri centralnih banaka iz 93 zemlje svijeta, kao i najistaknutiji predstavnici međunarodne finansijske zajednice, razmatrani su glavni zaključci godišnjeg ekonomskog izvještaja BIS-a, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2024e.pdf, te aktuelne teme, poput inflacije, makroprudencionih mjera, inovacija, kao i prednosti i rizika upotrebe vještačke inteligencije u finansijskom sektoru.

Godišnji sastanak je počeo uvodnim izlaganjem generalnog direktora BIS-a, Agustina Karstensa, u kome se osvrnuo na izazove sa kojima su se suočavale centralne banke u prethodnom periodu, kao i na predstojeće zadatke pred kreatorima monetarne politike. U tom kontekstu, posebno je naglašeno da je nezavisnost centralnih banaka ključna za finansijsku stabilnost i efikasnost politika na globalnom nivou.

U nastaku se diskutovalo o iskustvima pojedinačnih centralnih banaka kada su u pitanju nacionalni sistemi plaćanja, te o mogućnostima intenziviranja međunarodne saradnje u cilju obezbijeđivanja efikasnijih i bezbjednijih prekograničnih plaćanja. Razmjena iskustava i znanja među zemljama i usvajanje novih tehnologija, uz stogo vođenje računa o implementaciji najviših standarda bezbjednosti, osiguraće postizanje zajedničkog cilja, a to su moderna, bezbjedna i efikasna prekogranična plaćanja, zaključeno je na sastanku.

Poseban fokus stavljen je na Innovation Hub BIS-a, koji predstavlja inicijativu usmjerenu na podsticanje inovacija i tehnoloških napredaka u okviru globalnog finansijskog sistema.

Tokom boravka u Bazelu, guvernerka Radović je, pored bilateralnih sastanaka sa guvernerima i guvernerkama EU i regiona, razgovarala i sa drugim visokim zvaničnicima prisutnih institucija. Guvernerka Radović je na sastancima prezentovala rezultate rada CBCG, a posebno intenzivne aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira i modernizaciji platnih sistema, kao i aktivnosti na priključenju Crne Gore SEPA, što će, kroz snižavanje transakcionih troškova, unaprijediti standard građana i poslovanje privrede.

BIS je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 1930. godine, a njena glavna uloga je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju između centralnih banaka i posreduje u finansijskim transakcijama.

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …