EBRD obezbjeđuje 30 miliona kredita za Željeznički Prevoz Crne Gore a.d. 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje kredit do 30 miliona eura Željezničkom prevozu Crne Gore a.d. (ZPCG), željezničkom operateru Crne Gore.

Kredit, za koji će garantovati Vlada Crne Gore, biće upotrijebljen za kupovinu tri električna voza sa više jedinica (EMU) koji će saobraćati širom željezničke mreže u zemlji. Novi vozni park će zamijeniti stare, energetski neefikasne vozove sa lokomotivom koji se trenutno koriste, i na taj način poboljšati komfor, kvalitet i pouzdanost transportnih usluga.

Vlada Crne Gore je identifikovala unapređenje željezničkih putničkih usluga kao prioritet za razvoj željezničkog sektora u zemlji i promociju modalnog prelaska sa putničkih automobila na željeznički saobraćaj. Projekat uključuje tehničku pomoć za podršku implementaciji projekta i nabavkama, sa 325,000 eura iz Specijalnog fonda EBRD akcionara. Pored toga kompanija će dobiti tehničku podršku i finansiranje od EU fonda za reforme kako bi poboljšala svoje prakse u korporativnom upravljanju, standarde i ugovore o javnim uslugama.

Potpisivanju su prisustvovali crnogorski ministar finansija Novica Vuković, Ilinka Pavićević izvršni direktor ZPCG, Remon Zakaria, šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori i Sju Baret, EBRD direktorica za infrastrukturu za Evropu, Bliski istok i Afriku.

Ministar finansija Novica Vuković je izjavio: “Zadovoljstvo nam je, da je Evropska banka za obnovu i razvoj već dugi niz godina kao naš strateški partner, kako kroz javni, tako i kroz privatni sektor, uložila preko 800 miliona eura kroz razne investicije uključujući i saobraćajnu infrastrukturu. Danas, potpisani kreditni aranžman između Željezničkog prevoza Crne Gore i EBRD, uz garanciju Države, omogućiće kupovinu do tri kompleta četvorodjelnih elektromotornih garnitura, koje će ŽPCG koristiti na cijeloj željezničkoj mreži Crne Gore. Novi vozni park zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju. Takođe, projekat će podržati razvoj sektora željezničkog prevoza kroz modernizaciju voznog parka, što će značajno smanjiti emisiju ugljenika prelaskom sa drumskog na željeznički prevoz. Jasno je da uvođenje ekološki prihvatljivih rješenja više nije trend, već realna potreba i pravac koji treba birati. Koristim priliku da se zahvalim na izuzetnoj saradnji i kontinuiranoj podršci u finansiranju projekata koji će omogućiti Crnoj Gori dostizanje ključnog spoljnopolitičkog cilja, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.”

Ilinka Pavićević izvršni direktor ZPCG je ovom prilikom izjavila: “U ime Željeznickog prevoza Crne Gore sa zadovoljstvom mogu da najavim početak realizacije jednog od najvećih investicionih projekata koji se odnosi na modernizaciju voznog parka crnogorskih željeznica. U pitanju je kreditni aranzman koji se realizuje uz podrsku EBRD banke u iznosu od 30 miliona eura, a koji ce biti namijenjen za kupovinu novih elektromotirnih vozova za potrebe unutrašnjeg željezničkog putničkog saobraćaja. Nakon gotovo 13 godina imamo priliku da najavimo nabavku novih vozova koji će značajno unaprijediti kvalitet željezničke usluge u Crnoj Gori. Nakon potpisivanja ugovora o kreditu i ugovora o garancijama slijedi izbor konslultanata na ovom projektu koji ce se sprovesti u skladu da politikom i pravilima javnih nabavki Evropske banke za obnovu i razvoj. Nakon odabira konsultanata slijedi raspisivanje i sprovodjenje međunarodnog  dvofaznog tendera za nabavku novih vozova o čemu će zainteresivane strane i javnost  blagovremeno biti obaviještene.”

Sue Barrett, EBRD direktorica za infrastrukturu za Evropu, Bliski istok i Afriku, je ovom prilikom rekla: “Današnje potpisivanje ovog ugovora o kreditu demonstrira kontinuiranu podršku EBRD-a crnogorskom željezničkom sektoru kroz podršku željezničkom operateru da obezbijedi bolje usluge svojim putnicima. Ovaj projekat će takođe pomoći da se promoviše korišćenje zelenog i bezbijednog transporta u skladu sa ciljevima Banke za zelene ekonomije. EBRD je posvećena daljoj podršci održivom razvoju crnogorske saobraćajne infrastrukture, u saradnji sa svojim partnerskim institucijama, a sa ciljem promovisanja ekonomske i regionalne integracije Crne Gore.”

Remon Zakaria, šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori je rekao: “Nabavka ovih električnih vozova sa više jedinica će značajno poboljšati bezbjednost, kvalitet i udobnost. Putnici mogu očekivati pouzdanije i tačnije željezničke usluge  što će dovesti do povećanog zadovoljstva i povjerenja u nacionalni željeznički sistem. Zamjena starih, energetski neefikasnih, vozova sa lokomotivama, novim električnim vozovima sa više jedinica, će značajno smanjiti potrošnju energije, a samim tim i emisiju štetnih gasova. Ova tranzicija na ekološki prihvatljiv vozni park usklađena je sa posvećenošću Crne Gore održivom razvoju i smanjenju emisije štetnih gasova.  Uvjereni smo da će ovaj kredit imati ključnu ulogu u transformaciji željezničkih usluga, pružajući opipljive koristi i operateru i putnicima.”

Od kada je Crna Gora pristupila EBRD-u, Banka je uložila više od 800 miliona eura u 86 projekata.  Prioriteti Banke u Crnoj Gori su podrška konkurentnosti, zelena tranzicija i njena dalja integracija u regionalna i globalna tržišta.

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …