Raičković reizabran na čelnu funkciju u AMM-u

Delegati iz najznačajnih kompanija iz svih krajeva Crne Gore su na Izbornoj Skupštini AMM-a održanoj u Podgorici, donijeli odluku da četvorogodišnji mandat predsjednika Asocijacije menadžera Crne Gore, povjere dosadašnjem predsjedniku Budimiru Raičkoviću.

Izvršni direktor Novog Volvoxa Slavoljub Popadić izabran je za predsjednika Skupštine, a za zamjenika predsjednika Zoran Savić – pomoćnik direktora Sava osiguranja.

Za potpredsjednicu za oblasti liderstva i poslovnih žena izabrana je Marijana Kadić Bojanić, direktorica TV Vijesti i Daily Press-a, a za potpredsjednika za ekonomiju i finansije izabran je Vinko Nikić – CEO kompanije Aqua Mont.

Za oblasti korporativnog upravljanja i strateškog menadžmenta za potpredsjednika je izabran Branko Mitrović – izvršni direktor One CG, dok je za oblast preduzetništva izabran Radovan Radulović – osnivač Family RIN DG.

U sastav Predsjedništva AMM-a su ušli i predsjednik CEO Foruma Nebojša Šćekić – izvršni direktor Sava osiguranja, Anđela Radosavović – izvršna direktorica AMM-a, Vladan Tabaš – generalni direktor Čikoma, Dušan Radusinović – direktor sektora za strategiju i rizike Mtel i Arsenije Boljević – direktor prodaje Win Credit.

U svom obraćanju delegatima povodom izbora za predsjednika Asocijacije Raičković je između ostalog istakao: ‘Kao krovna organizacija koja okuplja lidere i menadžere iz svih sektora našeg društva, AMM ima značajnu ulogu u oblikovanju poslovnog ambijenta i unapređenju kvaliteta upravljanja u našoj zemlji. Naš zajednički cilj je da nastavimo graditi snažnu i prosperitetnu poslovno društvenu organizaciju, koja će dati doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore.

Asocijacija menadžera Crne Gore je više od samo poslovne organizacije. Mi smo partneri u izgradnji bolje budućnosti za sve građane naše zemlje. Naši članovi su lideri koji svojim djelovanjem doprinose razvoju svojih kompanija, ali i cjelokupne ekonomije Crne Gore.’

Dalje je istakao da se Crna Gora suočava sa mnogim izazovima na putu ka istinskom  ekonomskom i društvenom prosperitetu. Pored stalnog unapređenja poslovnog ambijenta, jednostavnog i predvidivog zakonodavnog i poreskog okvira za poslovanje i efikasne državne administracije, ključne mjere koje treba preduzeti između ostalog obuhvataju: podršku preduzetništvu, razvoj kadrovske baze kroz unapređenje obrazovanja, infrastrukturni razvoj, digitalizacija i tehnološki razvoj.

‘Jedan od strateških ciljeva AMM-a je podrška našoj državi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Članstvo u EU donosi brojne benefite, uključujući pristup većem tržištu, strukturne fondove za razvoj, kao i usvajanje visokih standarda poslovanja i upravljanja. AMM će u skladu sa svojim mogućnostima aktivno učestvovati i dati svoj puni doprinos što bržoj integraciji Crne Gore u evropsku porodicu. Naša snaga leži u jedinstvu i zajedničkoj posvećenosti ciljevima koji nadilaze individualne interese…’

Povodom izbora za predsjednika Skupštine AMM-a, Slavoljub Popadić je istakao da mu je veliko zadovoljstvo i  čast da u još jednom mandatu predsjedava Skupštinom Asocijacije, koja je izrasla u prepoznatljivu i snažnu organizaciju i postala ozbiljan partner državi i privredi. AMM je uspjela sačuvati integritet i duh u periodu političkih i ekonomskih turbulencija. Naglasio je da  poseban kvalitet radu Asocijacije daje činjenica da se aktivnosti članova sprovode na volonterskoj bazi, bez ličnih interesa, nesebično radeći za dobro Crne Gore. ‘Snaga AMM-a je u našem okupljanju, našem zajedništvu i našem oslanjanju jednih na druge.’

Obraćajući se Skupštini AMM-a, predsjednik CEO Foruma Nebojša Šćekić je naglasio da je Asocijacija menadžera CG u svom članstvu i rukovodstvu okupila ljude koje krase kompetencije, profesionalizam, znanje i iskustvo. Sa strateškog aspekta jako ga raduje što se u Asocijaciju uključio veliki broj mladih i perspektivnih menadžera, koji će svojim pozicioniranjem u rukovodećim organima biti oslonac i perspektiva razvoja ove institucije, koja je prepoznata i u zemlji i inostranstvu.

Branko Mitrović – potpredsjednik za korporativno upravljanje i strateški menadžment, je u svom obraćanju naveo: ‘Asocijacija menadžera Crne Gore predstavlja temelj poslovne zajednice u našoj zemlji, ali njena istinska snaga leži u zajedništvu i solidarnosti koje nas povezuju. Kroz aktivnosti AMM-a, nismo samo partneri koji traže biznis potencijale za naše kompanije, već kroz saradnju i zajedničku viziju prepoznajemo šanse za rast i razvoj čitavog crnogorskog društva. Uvjeren sam da je to put ka postizanju velikih rezultata! Pored toga, naša je odgovornost da unutar svojih kompanija posvetimo pažnju razvoju nove generacije menadžera. Kroz ulaganje u njihov profesionalni rast i obrazovanje, stvaramo temelje za održiv i dugoročan napredak crnogorske privrede. Na taj način ćemo obezbijediti da naš poslovni ekosistem ostane dinamičan, inovativan i sposoban da odgovori na sve izazove budućnosti.’

Potpredsjenica za oblast liderstva i poslovnih žena Marijana Kadić Bojanić je istakla: ‘Asocijacija menadžera je nakon više od 10 godina postojanja pokazala da je samoodrživa organizacija, koja je rasla i razvijala se ali i održala svoju nezavisnost u odnosu na političke i druge interesne krugove, što je velika vrijednost i prednost AMM-a.

Kada su u pitanju poslovne žene, AMM će u budućem periodu još aktivnije raditi na njihovom osnaživanju. Pomaci su vidljivi, danas je više žena na CEO pozicijama nego ranije, ali i dalje država i lokalne samouprave ne obezbjeđuju kvalitetne javne servise kao što su školstvo, zdravstvo, javni prevoz, čije bi regularno funkcionisanje znatno olakšalo kvalitetnu raspodjelu privatnog i poslovnog vremena.’

Zamjenik predsjednika Zoran Savić je između ostalog kazao: ‘Sa ove značajne funkcije nastaviću da radim na jačanju naših redova, unapređenju profesionalnih standarda i stvaranju novih prilika za sve naše članove, kao i na stvaranju ambijenta u kojem će svi članovi imati priliku za profesionalni rast, edukaciju i umrežavanje.’

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …