Važno saopštenje Ministarstva finansija

U javnosti su ovih dana razna tumačenja presude Upravnog suda, te u cilju potpunog i objektivnog informisanja javnosti Ministarstvo finansija saopštava:

Jasno je da je Upravni sud iz formalno – pravnih razloga poništio drugostepeno rješenje Ministarstva finansija, kojim je odbijena žalba Jelene Perović iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), a koja je tražila izuzeće budžetskih inspektorki.

Ne radi se o tome da je sud poništio rješenje zbog toga što je utvrđeno, a utvrđeno je kršenje više zakona i da je Jelena Perović nezakonito isplaćivala nadoknade i varijabile.

Da preciziramo – presudom Upravnog suda Crne Gore poništeno je drugostepeno rješenje Ministarstva finansija, kojim je odbijena žalba Jelene Perović, izjavljena na rješenje budžetske inspekcije iz razloga što, prema ocjeni suda, nije riješeno o zahtjevu za izuzeće budžetskih inspektorki.

Dakle, nije poništeno to što je budžetska inspekcija utvrdila kršenje zakona, odnosno nezakonito raspolaganje novcem poreskih obveznika za račun Jelene Perović i drugih u ASK-u.

Naglašavamo da su u toku postupka inspekcijskog nadzora za sedam dana podnijeta tri ista zahtjeva za izuzeće budžetskih inspektorki, po kojima su ranije donijeta dva rješenja, dok je treći istaknut kroz primjedbe na zapisnik, nakon okončanog postupka inspekcijskog nadzora.

U prevodu – o nečemu o čemu je već odlučivano dva puta, isto se tražilo i treći put, čime se pokušao odugovlačiti postupak inspekcijskog nadzora.

Upravni sud je stava da Zakon o upravnom postupku ne predviđa odbijanje zahtjeva za izuzeće ako je o njemu već odlučivano ili ako zahtjev nije obrazložen, već je drugostepeni organ bio u obavezi da reaguje primjenom odredbe člana 15 ZUP-a, zabrana zloupotrebe prava.

Postupajući u izvršenju presude Upravnog suda, Ministarstvo finansija je treći put odlučilo o istom zahtjevu 25. juna ove godine, na način da je odbijen zahtjev za izuzeće kao neosnovan jer Jelena Perović nije pružila ni jedan dokaz koji upućuje na razloge za izuzeće, kao ni u odnosu prethodna dva ista zahtjeva, a s tim u vezi i da bi zabranio zloupotrebu prava upravnog postupka od Jelene Perović.

Takođe, u izvršenju presude Upravnog suda Ministarstvo finansija će u ponovnom postupku ponovo odlučivati po žalbi u zakonskom roku, a odluka će biti objavljena na sajtu Ministarstva finansija.

Provjerite slična mjesta

Aerodrom Tivat: Bolji rezultati nego lani

Kroz Aerodrom Tivat je u junu prošlo 157.736 putnika, 33.960 više neko u istom periodu …